Prípadová štúdia: Menej poškodení, spokojnejší zákazníci

Prevziať PDF

Neprekonateľné zabezpečenie kvality

Poškodenia produktu môžu ohroziť ziskovosť aj vašu reputáciu. No v rámci riadených poolingových služieb preberá spoločnosť CHEP zodpovednosť za kvalitu paliet a pred opätovným použitím môže každú paletu dôkladne skontrolovať.

Pre vás to znamená nižšie riziko zlyhania paliet, menej poškodení výrobkov, vytečeného obsahu a znečistenia, ako aj nižšie riziko opätovného paletizovania nákladu.

Vplyv na vaše podnikanie

Nestála výrobná kvalita paliet z bieleho dreva môže zapríčiniť zlyhanie prepravných platforiem a odmietnutie dodávok, čo spôsobí viac opráv a výmen. Zároveň aj viac triedenia pri rozhodovaní, či sú palety vhodné na používanie. Ak si vedúci dodávateľského reťazca alebo prepravcovia nie sú úplne istí ich kvalitou, môže to viesť k dodatočnému baleniu, ako aj mimoriadnym kontrolám.

Približne 4,1 % zásielok na euro paletách z bieleho dreva utrpí počas prepravy poškodenie v dôsledku zlyhania paliet*, v porovnaní s hodnotou iba 0,16 % pri euro paletách od spoločnosti CHEP**. A pri poškodených výrobkoch dochádza k plytvaniu surovinami a energiou, ako aj zvyšovaniu množstva odpadu.

*Zdroj: Handelsdaten.de HBV, 2013 **Zdroj: Analýza miery zlyhania euro paliet vykonaná spoločnosťou CHEP v rozmedzí rokov 2014 – 2015

Pevnosť a integrita: spôsob testovania našich paliet

 1. Náraz

  Náraz

  Simulácia nárazu pri prevádzkovej manipulácii. Opakované nárazové testy pri rýchlosti až do 11 km/h.

  Prevziať prípadovú štúdiu
 2. Stlačenie

  Stlačenie

  Simulácia kompresnej sily až do výšky 22 500 kg pri nakladaní a ukladaní prepravných jednotiek do regála.

  Prevziať prípadovú štúdiu
 3. Vibrácie

  Vibrácie

  Simulácia vibrácií prepravných jednotiek vo všetkých prepravných režimoch vrátane cestnej, železničnej a lodnej prepravy.

  Prevziať prípadovú štúdiu
 4. Vplyv okolitého prostredia

  Vplyv okolitého prostredia

  Simulácia teplotného rozsahu od –30 °C do 85 °̊C a rozsahu relatívnej vlhkosti 20 % až 95 %.

  Prevziať prípadovú štúdiu

Kontaktovať zástupcu spoločnosti CHEP

Nájsť platformy CHEP

Nižšie zadajte svoje údaje

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
If your download doesn't start shortly please click here

Vybrať jazyk

Slovakia
Hotovo

Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

Zmeniť krajinu

Case Study: Less Damage Happier Customers | CHEP UK