Naše trvalo udržateľné riešenia môžu byť pre vaše podnikanie veľmi prospešné

Prevziať PDF

 

Všetci si dobre uvedomujeme potrebu vytvárať ekologicky udržateľnejší svet. A podniky, ako je ten váš, sú čoraz prísnejšie posudzované na základe toho, ako dokážu čeliť tomuto narastajúcemu tlaku. Plniť ciele nového ekologického dohovoru New Green Deal, minimalizovať dopad vášho podnikania na životné prostredie a zároveň splniť požiadavky zákazníkov, ktorí chcú všetko „rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie“. Svet si vyžaduje viac, ale za menej.

Ekologicky udržateľnejšie riešenie však mnohí stále vnímajú ako „náklad“. Naším cieľom je úplne obrátiť toto negatívne ponímanie – pretože udržateľné koncepty skrátka prospievajú obchodu. Už viac ako 70 rokov prevádzkuje spoločnosť CHEP najväčší systém zdieľaného a opätovného využívania prepravných platforiem medzi firmami sveta, v ktorom je celosvetovo v obehu pol miliardy kusov CHEP platforiem (palety, kontajnery apod.) – ako súčasť svetovej cirkulárnej ekonomiky.

Náš model podnikania je už vo svojej podstate trvalo udržateľný, jednoduchší a oveľa efektívnejší v oblasti odpadu. Pri spolupráci so spoločnosťou CHEP vám môžeme ukázať, ako zvýšiť ekologickú aj ekonomickú efektívnosť vášho dodávateľského reťazca – čím prispejeme k úspešnosti vášho podnikania, ako aj ku ochrane našej planéty. 

Ďalšie informácie

Naše úspechy do roka 2020

Naše úspechy do roka 2020

V roku 2015 sme si stanovili niekoľko cieľov, ktoré sme sa predsavzali splniť do roka 2020. Mali slúžiť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia, zelenšej planéte a pomoci komunitám v našom okolí. S potešením oznamujeme, že sme dosiahli väčšinu z týchto cieľov!

Prezrite si ciele, ktoré sa nám podarilo do roka 2020 splniť!

Výhody modelu podnikania spoločnosti CHEP

Výhody modelu podnikania spoločnosti CHEP

Princíp zdieľania a opätovného využitia, na ktorom je založená spoločnosť CHEP je vo svojej podstate trvalo udržateľný, pričom zvyšuje ekologickú, ako aj ekonomickú efektívnosť vášho dodávateľského reťazca.

Čím viac podnikov využíva naše zdieľané palety a prepravky, ako aj trvalo udržateľné riešenia, tým väčšie výhody získate vy aj vaši partneri – a samozrejme aj naša planéta.   

Pozitívne ekologické výhody, ktoré môžete získať využívaním systému paliet CHEP si jednoducho spočítajte v kalkulačke Power of Pooling založenej na údajoch Analýzy životného cyklu palety (LCA) certifikovaných podľa ISO!

Zero Waste World

Zaviedli sme nový celosvetový zákaznícky program, aby sme dosiahli ešte viac... nazýva sa Zero Waste World.

Chcete, aby sa aj váš podnik stal súčasťou bezodpadového dodávateľského reťazca?

Na zvládnutie všetkých výziev, ktorým čelíme, nestačí identifikovať čiastkové neefektívne oblasti. Na dosiahnutie nulového odpadu musíme zvoliť princíp spolupráce – spoločnými silami presadiť zmenu. 

V roku 2019 spustila spoločnosť CHEP program „Zero Waste World“, nový spôsob spolupráce podnikov zameraných na vytváranie efektívnejších a ekologicky udržateľnejších dodávateľských reťazcov.

Tu nájdete ďalšie informácie a zistíte, ako sa doň zapojiť

Vytvorenie sveta s nulovým odpadom...

 

 • Eliminovaním fyzického odpadu

  Poprední výrobcovia a maloobchodní predajcovia spotrebného tovaru vnímajú fyzický odpad ako vážne riziko.

  Kliknite sem pre viac informácií

 • Odstránením prázdnych kilometrov v preprave

  Popredné podniky zaoberajúce sa rýchloobrátkovým spotrebným tovarom čelia v rámci svojich logistických a prepravných systémov inflácii nákladov, nedostatku vodičov a znečisteniu životného prostredia.

  Chcete sa dozvedieť viac?

 • Zbavením sa neefektívnosti

  Neefektívnosti v dodávateľskom reťazci stoja podniky zaoberajúce sa rýchloobrátkovým spotrebným tovarom čas, peniaze aj zdroje. Vidia príležitosť, ako využiť nové technológie a údaje na odstránenie týchto neefektivít.

  Ďalšie informácie

Prípadové štúdie

Spoločnosť CHEP bola za druhú ekologicky najudržateľnejšiu spoločnosť sveta

Srdcom celého modelu podnikania spoločnosti CHEP je trvalá udržateľnosť, v rámci ktorej sa neustále opakovane využíva viac ako 300 miliónov kusov paliet a kontajnerov. Našou mantrou je zníženie množstva odpadu vo všetkých jeho formách, kdekoľvek ho nájdeme. V skutočnosti prepravujeme viac tovaru, oveľa rýchlejšie a k oveľa viac ľuďom na mnohých miestach sveta pri nižších nákladoch, menšom množstve odpadu a menších emisiách CO2 ako ktorákoľvek iná spoločnosť na tejto planéte. Ďalšie informácie.

Vďaka tomu sme pre vás ideálnym partnerom, ktorý vám pomôže splniť vaše ekologické, ako aj podnikateľské ciele. 

Ďalšie informácie
Roads
 

 

Získali sme významné ocenenia od viacerých organizácií vrátane Carbon Disclosure Program, Ecovadis, Indexy trvalej udržateľnosti od Dow Jones, Index lídrov MSCI ESG, FTSE4GOOD Sustainalytics a niekoľkých ďalších.

 • Down Jones Sustainability Indexes

 • CDP Forest B List

 •  "Gold Award" EcoVadis

 • Top 10 % spoločností, ktoré dosiahli rating MAXIMUM AAA

Kontaktovať zástupcu spoločnosti CHEP

Nájsť platformy CHEP

Nájsť platformy CHEP

Nižšie zadajte svoje údaje

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
Ste existujúci zákazník?:
If your download doesn't start shortly please click here

Vybrať jazyk

Slovakia
Hotovo

Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

Zmeniť krajinu

Trvalá udržateľnosť | CHEP Slovensko