Prípadová štúdia: Travis Perkins

Prevziať PDF

Vytvorenie dodávateľského reťazca 21. storočia

Travis Perkins je jedným z najväčších dodávateľov pre stavebníctvo a stavebné odvetvie v Spojenom kráľovstve, so sieťou viac ako 600 pobočiek. Prevádzkuje 19 podnikov z takmer 2000 miest v celom Spojenom kráľovstve, zamestnáva viac ako 26 000 ľudí a ponúka viac ako 100 000 výrobkov.

Výzva

Spoločnosť Travis Perkins chcela zvýšiť efektívnosť prevádzky a znížiť náklady vo svojom dodávateľskom reťazci. Nemohla sa ale zamerať výlučne na úsporu času a efektívne vynakladanie výdavkov. Potrebovala palety, ktoré sú bezpečné, trvalo udržateľné a vystopovateľné.

Riešenie

V roku 2015 uzatvorila spoločnosť Travis Perkins 5-ročnú zmluvu so spoločnosťou CHEP podporenú spoločným komplexným podnikateľským plánom, v rámci ktorého spoločnosť CHEP poskytla kompletné služby správy kategórií paliet. Ich spoločný plán zaručoval spoločnosti Travis Perkins hladký prechod.

Naša partnerská spolupráca so spoločnosťou CHEP určite pomôže modernizovať dodávateľský reťazec stavebného odvetvia

Brain Huckle Rozvoj dodávateľského reťazca, Travis Perkins

Modernizácia dodávateľského reťazca stavebného odvetvia

Prechod na poolingový systém zdieľaného využívania paliet predstavuje významný krok v modernizácii dodávateľského reťazca spoločnosti Travis Perkins. Brian Huckle, riaditeľ rozvoja dodávateľského reťazca v spoločnosti Travis Perkins, povedal: „Spoločnosti Travis Perkins plc aj CHEP sa snažia nachádzať nové spôsoby zvýšenia efektívnosti pracovných činností, čo v konečnom dôsledku pomôže modernizovať dodávateľský reťazec v odvetví s mnohoročnou tradíciou.“

Travis Perkins vždy spolupracuje so svojimi dodávateľmi na zlepšení trvalej udržateľnosti. Rod Francis, generálny riaditeľ spoločnosti CHEP v Spojenom kráľovstve a Írsku, povedal: „Až doteraz sa v sektore stavebníctva využívali prevažne veľmi nákladné, jednorazové biele palety, ktoré končili na skládkach ako drevený odpad.“ Vďaka poolingovým službám od spoločnosti CHEP založeným na paletách, ktoré sa obnovujú, opätovne používajú a nakoniec recyklujú, znížila spoločnosť Travis Perkins svoju závislosť od jednorazových bielych paliet.

Na mieru šitá podporná služba

CHEP a Travis Perkins sa dohodli, že spoločnosť CHEP bude spravovať všetko paletové vybavenie v celom dodávateľskom reťazci spoločnosti Travis Perkins. To platí pre vlastné štandardné palety značky CHEP, ako aj biele palety a palety na zákazku, v rámci služby šitej na mieru. CHEP poskytne správcov kategórií pracujúcich priamo v hlavných distribučných centrách spoločnosti Travis Perkins, ktorých úlohou bude riadiť partnerskú spoluprácu a poskytovať podporu pri zmene riadiaceho procesu.

Štandardizovanie, ktoré ušetrí čas aj peniaze

Možnosť používať palety s garantovanými rozmermi pomáha spoločnosti Travis Perkins oveľa ľahšie prepraviť výrobky prostredníctvom skladov až k predajcom. Zároveň môže spoločnosť Travis Perkins vďaka spolupráci so spoločnosťou CHEP využívať štandardnejší proces ukladania do regálov, pretože ich nemusí ručne prispôsobovať individuálnym veľkostiam a kvalite jednotlivých paliet, čo šetrí čas a zvyšuje efektívnosť prevádzky.

Štandardizácia zároveň zvyšuje bezpečnosť. Palety od spoločnosti CHEP sa pravidelne testujú a udržiavajú v top kvalite a spoločnosť CHEP pristupuje proaktívne k otázkam bezpečnosti. A James Dinsdale, obchodný riaditeľ a riaditeľ dodávateľského reťazca spoločnosti Travis Perkins, vyzdvihuje ďalšiu výhodu: „Najdôležitejšie je, že tento model je pre dodávateľa ekonomicky výhodnejší.“

Najdôležitejšie je, že tento model je pre dodávateľa ekonomicky výhodnejší.

James Dinsdale Obchodný riaditeľ a riaditeľ dodávateľského reťazca, Travis Perkins

Päť výhod riešenia od spoločnosti CHEP

 1. Na mieru šitá služba: spravovanie paliet na zákazku a bielych paliet popri poolingovom systéme od spoločnosti CHEP a umiestnenie správcov kategórií v prevádzkach spoločnosti Travis Perkins
 2. Vyššia spoľahlivosť a bezpečnosť: kvalitné vybavenie minimalizuje zlyhanie paliet a oneskorenia
 3. Úspora času: palety s garantovanými rozmermi umožňujú rýchlejšie, štandardnejšie ukladanie do regálov
 4. Vybavenie zaručenej kvality: pravidelne kontrolované, preskúšané a udržiavané spoločnosťou CHEP
 5. Vyššia trvalá udržateľnosť: zdieľane využívané vybavenie sa opravuje a opakovane používa

Kontaktovať zástupcu spoločnosti CHEP

Nájsť platformy CHEP

Nižšie zadajte svoje údaje

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
If your download doesn't start shortly please click here

Vybrať jazyk

Slovakia
Hotovo

Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

Zmeniť krajinu

Case Study: Travis Perkins | CHEP UK