Oznámenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach

Brambles Limited a jej sesterské spoločnosti, vrátane podnikov pôsobiacich pod značkou CHEP (súhrnne označované ako „Brambles“ alebo „my“ alebo „náš“ alebo „nás“), rešpektujú vaše právo na súkromie a právo kontrolovať šírenie vašich osobných údajov. Kliknutím na tento odkaz prejdete na zoznam našich obchodných prevádzok.

Toto oznámenie sa vzťahuje na túto Webovú lokalitu a akékoľvek mobilné aplikácie alebo iné internetové a/alebo mobilné aplikácie či webové lokality, ktoré prevádzkujeme, alebo ktoré s nami súvisia (súhrnne označované ako „Webová lokalita“). Zároveň opisuje spôsob, i) akým táto Webová lokalita zhromažďuje vaše údaje, a to buď ako od zákazníka alebo návštevníka Webovej lokality, ii) aký typ údajov zhromažďuje, iii) ako môžeme používať vami poskytnuté údaje, iv) kto má prístup k vašim údajom, ako aj v) vaše práva týkajúce sa ochrany súkromia.

Otvorením našej Webovej lokality a/alebo používaním služieb ponúkaných na našej Webovej lokality alebo prostredníctvom nej potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli podmienkam tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov je súčasťou Podmienok používania našej Webovej lokality, ktorými sa riadi používanie našej Webovej lokality.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov rieši obsahuje témy:

1. Údaje, ktoré od vás získavame

2. IP adresy a súbory cookie

3. Spôsob používania vašich osobných údajov

4. Zverejňovanie osobných údajov

5. Právny základ na zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov

6. Špeciálne ustanovenia pre európskych používateľov

7. Vaše právo na súkromie

8. Uchovávanie údajov

9. Bezpečnosť

10. Čo iné by ste mali vedieť?

11. Ako nás kontaktovať

12. Aktualizácie Oznámenia o ochrane osobných údajov

13. Doplnkové Oznámenie o ochrane osobných údajov pre používateľov v Kalifornii

Upozorňujeme vás, že toto Oznámenie o ochrane osobných údajov používa pojmy „osobné údaje“ a „osobné informácie“ ako zameniteľné pojmy, ktoré sú definované ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, napríklad jej meno, identifikačné číslo alebo rodné číslo, číslo vodičského preukazu, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo iné faktory, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby, alebo na základe ďalšej definície v príslušnom zákone o ochrane osobných údajov alebo súkromia.

1. INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS MÔŽEME ZÍSKAVAŤ

Môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce informácie prostredníctvom ktoréhokoľvek z nasledujúcich kanálov:

i.- Z kontaktných formulárov webovej lokality

Ak sa rozhodnete použiť funkciu kontaktovania prostredníctvom ktoréhokoľvek z kontaktných formulárov na Webovej lokalite, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli základné údaje o vás a/alebo vašej firme – napríklad meno/názov, pracovnú pozíciu, firemnú e-mailovú adresu, firemnú poštovú adresu, firemný telefón a firemný mobil – ktoré nám umožnia poskytovať vám služby a informácie a pomôžu zabezpečiť čo najproduktívnejšiu komunikáciu.

ii.- Z ďalšej komunikácie

S cieľom neustále zlepšovať efektívnosť komunikácie v oblasti služieb zákazníkom môžeme skúmať efektívnosť e-mailovej komunikácie, ktorú s vami uskutočňujeme. Z poskytnutých komentárov, absolvovaných prieskumov, nahlásených incidentov alebo podaných reklamácií či sťažnosti môžeme od vás získavať aj ďalšie údaje, napríklad vaše krstné meno alebo priezvisko, pracovnú pozíciu a obchodné kontaktné údaje a preferencie.

iii.- Z poskytovaných služieb

Údaje o vás môžeme získať, keď vás zaregistrujeme ako zákazníka, keď vám poskytujeme služby, alebo keď spracovávame akékoľvek incidenty, reklamácie alebo sťažnosti, ktoré nám podáte. V takýchto prípadoch môžeme zhromažďovať vaše krstné meno, priezvisko, pracovnú pozíciu, firemnú e-mailovú adresu, a ak ste živnostníkom, vaše daňové identifikačné číslo a informácie súvisiace s fakturáciou.

Údaje o vás môžeme zhromažďovať aj vtedy, keď vás zaregistrujeme ako používateľa ktorejkoľvek z našich zákazníckych webových aplikácií (vrátane vášho mena, priezviska, obchodných kontaktných údajov a prihlasovacích údajov).

iv.- Z prehliadania našich stránok

Môžeme tiež zhromažďovať údaje o vašich návštevách na našej Webovej lokalite, okrem iného údaje o návštevnosti, polohe, údaje z webových log súborov a ďalšie komunikačné údaje, ktoré sú potrebné pre naše vlastné alebo iné účely, a zdroje, ku ktorým pristupujete. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej časti „IP adresy a súbory cookie“.

2. IP ADRESY A SÚBORY COOKIE

2.1. IP ADRESY

Naše webové servery môžu zhromažďovať údaje o názve domény, ktorú ste použili na prístup na internet, o webovej lokalite, z ktorej ste prišli, ako aj o webovej lokalite, ktorú ste navštívili po opustení našej. Tieto údaje sú agregované za účelom merania počtu návštev stránky, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazení stránky a ďalších štatistík o návštevníkoch tejto stránky. Tieto agregované údaje môžeme používať aj na sledovanie prevádzky stránky a na zjednodušenie a sprehľadnenie jej používania.

Pri vašej návšteve našej Webovej lokality zhromažďujeme určité technické a smerovacie informácie o vašom počítači, aby sme vám uľahčili používanie Webovej lokality. Môžeme napríklad zaznamenávať premenné daného prostredia, ako je typ prehliadača, operačného systému a rýchlosť procesora a adresa internetového protokolu („IP“) vášho pôvodného poskytovateľa internetových služieb, aby sme vám mohli poskytnúť čo možno najkvalitnejšie služby. Môžeme tiež zaznamenávať požiadavky a výsledky vyhľadávania, aby sme dokázali zaistiť presnosť a efektívnosť nášho vyhľadávacieho nástroja. Na sledovanie spôsobu používania stránky môžeme používať vašu IP adresu. Tieto údaje typu „Click Stream“ môžu byť priraďované k iným informáciám, ktoré nám poskytnete.

2.2. O súboroch cookie

Súbory cookie, ktoré často obsahujú jedinečné identifikátory, odosielajú webové servery do webových prehliadačov, pričom tieto súbory sa následne často odosielajú späť na server, keď si prehliadač vyžiada načítanie stránky zo servera.

Webové servery môžu používať súbory cookie na identifikáciu a sledovanie činnosti používateľov pri prezeraní rôznych stránok na webovej lokalite, ako aj na identifikáciu používateľov, ktorí sa na webovú lokalitu vracajú. Súbory cookie ukladá do zariadenia buď naša Webová lokalita (súbory cookie hostiteľskej domény) alebo iné webové lokality, ktorých obsah sa zobrazuje na našej Webovej lokalite (súbory cookie iných domén).

Môže pritom ísť o „trvalé“ súbory cookie alebo o súbory cookie danej „relácie“. Trvalý súbor cookie sa skladá z textového súboru odoslaného webovým serverom do webového prehliadača, ktorý sa v prehliadači uloží a zostane platný až do nastaveného dátumu uplynutia platnosti (pokiaľ ho používateľ neodstráni pred dátumom uplynutia platnosti). Na rozdiel od toho platnosť súborov cookie danej relácie uplynie na konci používateľskej relácie pri zatvorení prehliadača.

2.3. Ako používame súbory cookie

Súbory cookie neobsahujú žiadne údaje, ktoré vás osobne identifikujú, no údaje, ktoré o vás uchovávame, môžeme priradiť k údajom, ktoré sú uložené v súboroch cookie, a ktoré z nich získavame.

Údaje, ktoré od vás získame, používame na nasledujúce účely:

 • na identifikáciu vášho počítača pri návšteve našej Webovej lokality,
 • na sledovanie vášho spôsobu prezerania našej Webovej lokality,
 • na zlepšovanie použiteľnosti našej Webovej lokality,
 • na analyzovanie používania našej Webovej lokality.

Existujú rôzne kategórie súborov cookie slúžiace na rôzne účely. Naša spoločnosť alebo iné strany môžu zhromažďovať osobné údaje o vašich online aktivitách v priebehu času a na rôznych webových lokalitách, keď používate našu Webovú lokalitu.

2.4. Správa súborov cookie

Spôsob, ktorým váš prehliadač využíva súbory cookie prijaté z našej Webovej lokality, môžete ovládať a nastaviť. Môžete sa rozhodnúť odmietnuť všetky súbory cookie alebo nastaviť, aby sa pred uložením súboru cookie na váš pevný disk zobrazilo upozornenie, prípadne prijímať súbory cookie iba z určitých webových lokalít, ktoré si sami určíte. Informácie o odstránení alebo spravovaní súborov cookie sú dostupné na www.AboutCookies.org. Ak odmietnete z našej stránky prijať súbory cookie, môže sa stať, že nebudete môcť používať niektoré prvky a funkcie dostupné na našej Webovej lokalite.

Zoznam súborov cookie

Súbor cookie je malý dátový súbor (textový súbor), ktorý na požiadanie webovej lokality – keď ju navštívi používateľ – váš prehliadač uloží do vášho zariadenia, aby si zapamätal vaše údaje, napríklad jazykové nastavenia alebo prihlasovacie údaje. Takéto súbory cookie odosielame aj my a nazývajú sa súbory cookie hostiteľskej domény. Pre reklamné a marketingové účely používame aj súbory cookie tretích strán – ide o súbory cookie z inej domény, ako je doména webovej lokality, ktorú práve navštevujete. Konkrétnejšie, súbory cookie a iné technológie sledovania používame na nasledujúce účely:

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti Webovej lokality a nemožno ich vypnúť v našich systémoch. Zvyčajne sa generujú iba v reakcii na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú požiadavku na používanie služieb, napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby tieto súbory cookie blokoval alebo upozorňoval na ne, no niektoré časti stránky nebudú funkčné. Tieto súbory cookie neslúžia na uloženie žiadnych osobne identifikovateľných údajov.

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Podskupina súborov cookie

Súbory cookie

Používané súbory cookie

www.chep.com

country OptanonAlertBoxClosed industry OptanonConsent

Cookie hostiteľskej domény

Výkonnostné súbory cookie

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštev, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej Webovej lokality. Pomáhajú nám identifikovať, ktoré stránky na Webovej lokalite sú najobľúbenejšie a najmenej obľúbené, a zistiť, ako sa na nej návštevníci pohybujú. Všetky informácie, ktoré sa v týchto súboroch cookie zhromažďujú, sú agregované. Ak nepovolíte tieto súbory cookie, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu Webovú lokalitu, a nebudeme môcť sledovať jej výkonnosť.

Výkonnostné súbory cookie

Podskupina súborov cookie

Súbory cookie

Používané súbory cookie

www.chep.com

_pk_ses* _hjIncludedInPageviewSample _pk_id*

Cookie hostiteľskej domény

chep.com

dtPC dtSa _hjFirstSeen _hjTLDTest _gid rxvt dtLatC _hjAbsoluteSessionInProgress _ga

Cookie hostiteľskej domény

Google.com

_ga, _gat

Súbory cookie tretej strany

nr-data.net

JSESSIONID

Súbory cookie tretej strany

Funkčné súbory cookie

Tieto súbory cookie umožňujú Webovej lokalite poskytovať rozšírenú funkčnosť a prispôsobenie. Môžeme ich generovať my alebo poskytovatelia tretích strán, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky tieto služby nemusia byť štandardne funkčné.

Funkčné súbory cookie

Podskupina súborov cookie

Súbory cookie

Používané súbory cookie

www.chep.com

language

Cookie hostiteľskej domény

chep.com

rxVisitor

Cookie hostiteľskej domény

Súbory cookie pre cielenú reklamu

Tieto súbory cookie môžu byť generované prostredníctvom našej Webovej stránky našimi reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich môžu používať na tvorbu profilu vašich záujmov a zobrazovanie relevantných reklám na iných stránkach. Neukladajú vašu IP adresu a založené sú na unikátnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, zobrazovaná reklama bude menej cielená.

Súbory cookie pre cielenú reklamu

Podskupina súborov cookie

Súbory cookie

Používané súbory cookie

go.chep.com

visitor_id pardot

Cookie hostiteľskej domény

www.chep.com

visitor_id#####

Cookie hostiteľskej domény

linkedin.com

UserMatchHistory, lang, lidc, li_gc, bcookie, AnalyticsSyncHistory

Súbory cookie tretej strany

www.linkedin.com

bscookie

Súbory cookie tretej strany

ads.linkedin.com

lang

Súbory cookie tretej strany

pi.pardot.com

visitor_id#####, pardot, visitor_id, lpv874101

Súbory cookie tretej strany

pardot.com

visitor_id#####, visitor_id

Súbory cookie tretej strany

3. SPÔSOB POUŽÍVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie, ktoré o vás získame, môžeme použiť:

 • Na prevádzku našej Webovej lokality;
 • Na dosiahnutie toho, aby bol obsah našej Webovej lokality prezentovaný spôsobom, ktorý je pre vás a váš počítač čo najefektívnejší;
 • Na komunikáciu o produktoch, službách, ponukách, podujatiach a propagačných akciách, na ponúkanie produktov a služieb, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé, napríklad prostredníctvom e-mailových obchodných správ a bulletinov;
 • Na poskytovanie technickej podpory zákazníkom, a to vrátane reakcií na dopyt po informáciách o našich produktoch a službách (napríklad informácie o bezpečnosti materiálov alebo otázky o našich službách);
 • Na plnenie požiadaviek nášho zmluvného vzťahu s vami, vrátane poskytovania špecifických služieb, ktoré požadujete, a riadenia incidentov, reklamácií a sťažností;
 • Na poskytovanie prístupu k našim webovým riešeniam a aplikáciám, ktoré sú určené pre zákazníkov;
 • Na zjednodušenie účasti na našich charitatívnych programoch a komunitných aktivitách, ak o to požiadate;
 • Na vykonávanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie nášho podnikania;
 • Na získavanie spätnej odozvy o našich produktoch, službách, programoch a internetových službách a návrhoch na ich zlepšenie;
 • Na analyzovanie a zdokonaľovanie marketingovej komunikácie a stratégií, ako aj trendov a štatistík týkajúcich sa spôsobu využívania našich internetových služieb;
 • Na ochranu a prevenciu pred podvodmi, neautorizovanými transakciami, nárokmi a inými záväzkami, ako aj na regulovanie vystaveniu sa rizikám, vrátane identifikovania potenciálnych hackerov a iných neoprávnených používateľov;
 • Na výkon kontrol bonity zákazníkov a/alebo firiem zákazníkov;
 • Na dodržiavanie platných právnych požiadaviek a priemyselných štandardov, ako aj našich podnikových zásad.

Údaje o zákazníkoch a návštevníkoch Webovej stránky môžeme agregovať a/alebo deidentifikovať a použiť ich na akýkoľvek iný účel, vrátane vývoja produktov, služieb a aktivít na zlepšenie.

4. ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keď nám poskytnete údaje na Webovej lokalite, môžeme ich zdieľať nasledujúcim spôsobom:

V rámci spoločnosti Brambles a pridružených subjektov. Kliknutím sem prejdete na zoznam našich obchodných prevádzok a ich kontaktné údaje. Zamestnanci spoločnosti Brambles budú mať k údajom prístup na základe potreby a zaviazali sa k ochrane ich dôvernosti.

Zdieľanie vašich údajov v rámci skupiny Brambles Group podlieha Dohode o prenose údajov v rámci Skupiny. Okrem toho, keďže niektoré subjekty skupiny Brambles Group sa nachádzajú mimo Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Spojeného kráľovstva (UK), medzinárodný transfer osobných údajov sa uskutočňuje v súlade so zárukami stanovenými v Štandardných zmluvných doložkách a/alebo Štandardných doložkách o ochrane osobných údajov, ktoré boli prijaté alebo schválené Európskou komisiou alebo ekvivalentným dozorným orgánom.

 • Na účely plnenia vašich požiadaviek, sprístupnenia rôznych funkcií, služieb a materiálov, reakcie na vaše dopyty, plnenia zmluvného vzťahu a ďalšie účely opísané v časti „Ako používame vaše osobné údaje“ v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, môžeme vaše osobné údaje alebo informácie o spôsobe používania zdieľať s tretími stranami, ktoré vykonávajú činnosti v našom mene (alebo v mene iných subjektov, s ktorými podnikáme), ako sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré: poskytujú IT služby, hosťujú naše údaje, hosťujú alebo prevádzkujú naše systémy a lokality; analyzujú údaje; poskytujú služby zákazníkom; posielajú poštou vzorky produktov alebo spracúvajú platby; ratingové agentúry bonity, inzerenti; sponzori alebo iné tretie strany, ktoré sa zúčastňujú na správe alebo spravujú naše propagačné akcie alebo poskytujú podporu pri marketingových či propagačných činnostiach. V rámci ponuky našich služieb môžete získať možnosť prihlásiť sa na odber informačných alebo marketingových ponúk od tretích strán alebo inak potvrdiť svoj súhlas so zdieľaním vašich údajov s tretími stranami. Ak budete súhlasiť so zdieľaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane na základe oznámenia o ochrane osobných údajov a obchodných postupov danej tretej strany.
 • Neosobné údaje, napríklad súhrnné štatistiky používateľov, demografické informácie a informácie o používaní, môžeme zdieľať s tretími stranami na analýzu údajov s cieľom zlepšiť naše služby a produkty, stránky a komunikáciu s vami .
 • Vaše osobné údaje, informácie o používaní a ďalšie informácie o vás môžeme sprístupniť stranám, ktoré získajú časť alebo všetky naše aktíva, ako aj právnikom a konzultantom. Ak poskytneme vaše informácie nadobúdateľskej strane, vynaložíme primerané úsilie, aby sme ich usmernili k tomu, aby používali vaše informácie spôsobom, ktorý je v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.
 • Ak bude nami alebo proti nám vedené bankrotové či reorganizačné konanie, vaše informácie sa môžu považovať za majetok spoločnosti, ktorý sa môže predať alebo previesť na tretie strany.
 • Môžeme sprístupniť informácie o vás iným osobám, ak sme v dobrej viere presvedčení, že to od nás vyžaduje zákon alebo právny proces, aby sme odpovedali na sťažnosti alebo chránili práva, majetok či bezpečnosť spoločnosti Brambles alebo ďalších osôb.

5. PRÁVNY ZÁKLAD NA ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje o vás budeme zhromažďovať a spracúvať iba vtedy, ak na to existuje právny základ; vrátane i) plnenia zmluvy (kde je spracovanie nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s vami); ii) vášho súhlasu (napríklad keď s nami komunikujete prostredníctvom kontaktných formulárov); a iii) plnenia oprávnených záujmov.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účely našich oprávnených záujmov, ak takéto spracovávanie neprevažuje nad vašimi právami a slobodami. Tam, kde je to založené na našich oprávnených záujmoch, máte právo vznášať námietky. Upozorňujeme vás, že ak vznesiete námietku voči spracovávaniu, môže to ovplyvniť našu schopnosť poskytovať vám určité služby.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávnených záujmov s cieľom:

 • Chrániť vás, nás alebo iné osoby pred bezpečnostnými hrozbami;
 • Dodržiavať zákony, ktoré sa na nás vzťahujú;
 • Zdokonaľovať funkčnosť našej Webovej lokality;
 • Umožniť vykonávanie a riadenie nášho podnikania, napríklad fakturáciu a údržbu platforiem, a
 • Vo všeobecnosti pochopiť a zlepšovať naše obchodné alebo zákaznícke vzťahy.

6. ŠPECIÁLNE USTANOVENIA PRE NAŠICH POUŽÍVATEĽOV V EURÓPE A SPOJENOM KRÁĽOVSTVE

Poskytnutím informácií a údajov potvrdzujete, že rozumiete a súhlasíte s našim zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním osobných údajov na komerčné a marketingové účely a ich poskytovaním (v súlade s podmienkami tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov) spoločnostiam v skupine Brambles, ktoré sa môžu nachádzať mimo jurisdikcie vášho trvalého pobytu.

6.1. Komunikácia

S cieľom neustále zlepšovať efektívnosť komunikácie v oblasti služieb zákazníkom môžeme skúmať efektívnosť e-mailovej komunikácie, ktorú s vami udržiavame. Pokiaľ sa táto komunikácia vzťahuje na zákaznícke služby v rámci Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) alebo Spojeného kráľovstva (UK), takéto analýzy sa uskutočňujú na základe anonymných e-mailov. Tieto e-maily anonymizujeme v súlade s požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ, Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov UK a miestnymi právnymi predpismi predtým, ako ich pošleme spracovateľovi/poskytovateľovi služieb mimo EÚ/EHP alebo UK na analýzu. V nepravdepodobnom prípade, že údaje budú po transfere opätovne identifikované, bude bezpečnosť vašich údajov chránená vhodnými zárukami, vrátane, no bez obmedzenia na Vzorové doložky na základe rozhodnutia Európskej komisie 2021/914 uverejneného v Úradnom vestníku EÚ 2021 L 199/31 (k dispozícii online na tomto odkaze alebo na adrese URL https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj ) alebo Doložky o medzinárodnom prenose údajov, ktoré boli schválené orgánmi Spojeného kráľovstva („Vzorové doložky“).

6.2. Kde uchovávame vaše osobné údaje

Upozorňujeme vás, že vami poskytnuté osobné údaje môžu byť prenášané a uchovávané mimo EÚ/EHP alebo UK, a môžu byť uložené v databáze a na serveroch v Spojených štátoch amerických a iných krajinách, ktorých zákony na ochranu osobných údajov nemusia byť také prísne ako v krajine vášho pobytu alebo občianstva. K takýmto prevodom dôjde iba v prípade, ak sú zavedené príslušné ochranné opatrenia, okrem iného vrátane modelových doložiek.

6.3. Orgány dohľadu v Európskej únii a Spojenom kráľovstve

Sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania a použitia vašich osobných údajov máte právo podať na európskom orgáne alebo dozornom úrade na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie získate od svojho miestneho úradu na ochranu osobných údajov (kontaktné údaje na úrady na ochranu údajov v EÚ nájdete na adrese http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm , a v UK na adrese https://ico.org.uk/ ).

7. VAŠE PRÁVO NA SÚKROMIE

V závislosti od príslušných predpisov na ochranu osobných údajov môžete: (i) byť informovaný a požadovať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame (právo na prístup); (ii) požadovať opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré uchovávame (právo na opravu); (iii) namietať proti určitým typom spracúvania vašich osobných údajov, ktoré realizujeme (vrátane práva na odmietnutie priameho marketingu) (právo namietať); (iv) požiadať nás o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame (právo na vymazanie alebo právo na zabudnutie); (v) požiadať nás, aby sme za určitých okolností obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade namietania voči ich presnosti (právo na obmedzenie spracúvania); (v) požiadať o kópiu vašich osobných údajov v strojovo čitateľnom, bežne používanom formáte (alebo požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli v takomto formáte poskytovateľovi služieb tretej strany) (právo na prenosnosť údajov); (vii) požadovať, aby sa na vás nepoužívalo automatizované rozhodovanie alebo profilovanie; a/alebo (viii) kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.

Hoci niektoré z týchto práv si môžete uplatniť priamo prostredníctvom tejto Webovej lokality, o mnohé z nich, napríklad práva týkajúce sa požiadaviek na odstránenie vašich osobných údajov, nás budete musieť požiadať. Ktorékoľvek z príslušných práv si môžete uplatniť odoslaním e-mailu na adresu privacy@brambles.com alebo kliknutím na tento odkaz a vyplnením Formulára na odoslanie práv na ochranu osobných údajov.

Takéto žiadosti posúdime a odpovieme vám. Ak zamietneme žiadosť o prístup, budeme vás informovať o dôvodoch zamietnutia. Môžeme vám účtovať menší poplatok a pred poskytnutím kópie vašich údajov môžeme vyžadovať overenie vašej totožnosti, ako nám to povoľuje zákon.

8. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré od vás získame, neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné, okrem prípadov, keď je to dlhodobo potrebné z oprávnených obchodných dôvodov (napríklad aby sme vám mohli poskytovať vami požadované služby alebo splniť platné právne požiadavky). Vaše osobné údaje budú v každom prípade uchovávané v súlade s Globálnymi zásadami a harmonogramom na uchovávanie záznamov spoločnosti Brambles.

9. BEZPEČNOSŤ

Používame určité administratívne, technické a fyzické bezpečnostné prostriedky, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom, zverejnením, úpravou alebo zničením. Pri žiadnom elektronickom prenose údajov ani uchovávaní informácií však nie je možné dosiahnuť úplne dokonalé zabezpečenie. Nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré k nám prenesiete alebo ktoré od vás získame. Na základe toho musíte našu Webovú lokalitu používať na vlastné riziko.

Ak aj napriek všetkému nášmu úsiliu dôjde k porušeniu ochrany údajov, urobíme všetky reálne vykonateľné opatrenia na to, aby sme škodu čo najviac minimalizovali. V prípade porušenia ochrany údajov a v závislosti od daných okolností vás budeme informovať o nápravných opatreniach, ktoré zabránia ďalším škodám.

10. ČO INÉ BY STE MALI VEDIEŤ?

10.1. Obsah generovaný používateľmi

Niektoré z našich služieb a funkcií sociálnych sietí vám umožnia odoslať vlastný obsah na verejné publikovanie. Údaje, ktoré týmto spôsobom zverejníte, sa stanú verejnými, a nebude sa na ne vzťahovať toto Oznámenie o ochrane osobných údajov na Webovej lokalite. Nedokážeme kontrolovať spôsob, akým môžu iné osoby používať verejne publikované informácie.

Akékoľvek údaje, komunikáciu alebo materiály akéhokoľvek typu či povahy, ktoré zverejníte alebo odošlete na našu Webovú lokalitu (vrátane okrem iného akýchkoľvek webových lokalít skupiny Brambles, ktoré sú súčasťou platformy sociálnych médií alebo webových lokalít ako Facebook či Twitter) prostredníctvom e-mailu, uverejnenia príspevku, odoslania správy, odovzdania na stránku, prevzatia alebo iným spôsobom (súhrnne označované ako „príspevky“), vykonávate na vlastné riziko a bez očakávania ochrany súkromia. Keďže nedokážeme ovládať činnosti používateľov platforiem sociálnych sietí a webových lokalít, nie sme zodpovední za žiaden obsah ani príspevky dostupné na týchto stránkach a platformách.

10.2. Zásady ochrany osobných údajov tretích strán

Niektoré z našich služieb a funkcií sociálnych sietí vám umožnia odoslať vlastný obsah na verejné publikovanie. Na našej webovej lokalite sa napríklad zobrazuje ikona Twitter a LinkedIn. Keď kliknete na tieto ikony tretích strán, otvorí sa nové okno s webovou stránkou danej spoločnosti. Údaje, ktoré týmto spôsobom zverejníte, sa stanú verejnými, a nebude sa na ne vzťahovať toto Oznámenie o ochrane osobných údajov na Webovej lokalite. Nedokážeme kontrolovať spôsob, akým môžu iné osoby používať verejne publikované informácie.

Akékoľvek informácie, komunikáciu alebo materiály akéhokoľvek typu či povahy, ktoré zverejníte alebo odošlete na našu Webovú lokalitu (vrátane okrem iného akýchkoľvek webových lokalít skupiny Brambles, ktoré sú súčasťou platformy sociálnych médií alebo webových lokalít ako Facebook či Twitter) prostredníctvom e-mailu, uverejnenia príspevku, odoslania správy, odovzdania na lokalitu, prevzatia alebo iným spôsobom (súhrnne označované ako „príspevky“), vykonávate na vlastné riziko a bez očakávania ochrany súkromia. Keďže nedokážeme ovládať činnosti používateľov platforiem sociálnych sietí a webových lokalít, nie sme zodpovední za žiaden obsah ani príspevky dostupné na týchto stránkach a platformách.

10.3. Deti

Naše služby spravidla nie sú zamerané na deti mladšie ako 16 rokov. Vedome nezhromažďujeme žiadne osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov bez súhlasu ich rodičov. Ak sa dozviete, že sme získali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov bez súhlasu rodiča, kontaktujte nás podľa nižšie uvedených údajov, aby sme mohli podniknúť príslušné kroky.

10.4. Komunikácia

Na základe vašich marketingových preferencií zhromaždených v čase odoslania žiadosti o ďalšie informácie na našej Webovej lokalite, vám môžeme poštou, telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom posielať marketingové informácie o tovaroch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Máte právo „prihlásiť“ a „odhlásiť“ sa z používania vašich osobných údajov na tieto účely. Za týmto účelom môžete nastaviť svoje preferencie prostredníctvom odkazu „Zrušiť odber“, ktorý uvádzame v našich marketingových e-mailoch, alebo podľa postupu uvedeného v časti „Vaše práva na ochranu osobných údajov“.

11. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov alebo pripomienok ohľadne tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo žiadosti o aktualizáciu údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo vašich preferencií, kontaktujte Oddelenie ochrany osobných údajov na adrese privacy@brambles.com.

12. AKTUALIZÁCIE OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo doplniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Zmeny týchto zásad budú zverejnené najmenej 30 dní pred dátumom nadobudnutia účinnosti daných zmien. Nižšie uvedený dátum označuje termín poslednej aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Táto Politika bola naposledy aktualizovaná dňa 8.marca 2022 s účinnosťou od 1.apríla 2022.

Doplnkové Oznámenie o ochrane osobných údajov pre používateľov v Kalifornii

Dátum účinnosti: 1. apríla 2022

Toto Doplnkové Oznámenie o ochrane osobných údajov pre používateľov v Kalifornii (ďalej len „Oznámenie pre Kaliforniu“) sa poskytuje s cieľom informovať vás o tom, ako spracovávame osobné údaje spotrebiteľov z Kalifornie. Toto Oznámenie pre Kaliforniu dopĺňa naše ostatné zásady ochrany osobných údajov a oznámenia vrátane nášho hlavného Oznámenia o ochrane osobných údajov. V prípade rozporu medzi akoukoľvek inou politikou, vyhlásením alebo upozornením a týmto Oznámením pre Kaliforniu bude mať pre spotrebiteľov v Kalifornii a ich práva prednosť toto Oznámenie pre Kaliforniu.

1. ÚDAJE, KTORÉ MÔŽEME ZHROMAŽĎOVAŤ OD OBYVATEĽOV KALIFORNIE

Konkrétne typy osobných údajov, ktoré spoločnosť Brambles zhromažďuje, používa a zdieľa, závisia od služieb, ktoré používate na našej Webovej lokalite. Môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, jedinečný osobný identifikátor, online identifikátor a IP adresa).
 • Osobné identifikátory (napríklad meno, podpis, adresa, telefónne číslo, číslo vodičského preukazu alebo štátnej identifikačnej karty, číslo poistnej zmluvy, vzdelanie, zamestnanie, predchádzajúce zamestnania, číslo bankového účtu, číslo kreditnej karty, číslo debetnej karty alebo akékoľvek iné finančné údaje).
 • Údaje o zamestnaní (napríklad aktuálne alebo minulé pracovné skúsenosti alebo hodnotenie výkonnosti; disciplinárne konanie, členstvo v odborných subjektoch, kontrola referencií zamestnancov a členstvo v odboroch).
 • Komerčné údaje (napríklad záznamy o predmetoch v osobnom vlastníctve, zakúpených, nadobudnutých alebo zvažovaných produktoch alebo službách alebo iné nákupné alebo spotrebiteľské zvyky a tendencie).
 • Údaje o geografickej polohe (napríklad fyzická poloha alebo pohyb).
 • Informácie o internetovej alebo inej elektronickej aktivite na sieti (napríklad história prehliadania, IP adresa, typ zariadenia, operačný systém a trvanie relácie).
 • Vyvodzovanie záverov z vyššie uvedených kategórií osobných údajov, ktoré reflektujú vaše preferencie, vlastnosti, správanie, postoje a schopnosti.

Okrem vyššie uvedených kategórií sa môžete rozhodnúť, či nám poskytnete ďalšie údaje počas vypĺňania formulárov, odosielania komentárov alebo vzájomnej komunikácie iným spôsobom.

2. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH POUŽÍVANIE

Údaje zhromažďujeme z rôznych zdrojov. Uvádzame kategórie zdrojov, z ktorých zhromažďujeme údaje:

 • Priamo od vás a od iných používateľov prostredníctvom interakcie s našimi službami a ich používania;
 • Prostredníctvom našej Webovej lokality vrátane online formulárov;
 • Prostredníctvom automatizovaných technológií a nástrojov online prehliadača, vrátane používania súborov cookie, pixelových značiek a iných technológií; a
 • Od poskytovateľov služieb tretích strán alebo obchodných partnerov, vrátane reklamných sietí a poskytovateľov analýz údajov.

Osobné údaje zhromaždené v bode 1 „Údaje, ktoré môžeme zhromažďovať od obyvateľov Kalifornie“ môžeme použiť z ktoréhokoľvek zo zdrojov uvedených v bode 2 „Zdroje osobných údajov a ich používanie“ v tomto Oznámení pre Kaliforniu, na naše vnútorné obchodné účely, napríklad na analýzu údajov, audity, vývoj nových produktov, zlepšovanie Webových lokalít a aplikácií, zdokonaľovanie služieb, identifikáciu trendov používania a meranie účinnosti propagačných kampaní.

3. ZVEREJŇOVANIE A PREDAJ ÚDAJOV

Osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb, inými predajcami (vrátane tých, ktorí realizujú záujmovo orientovanú a inú reklamu a marketing), pridruženými spoločnosťami a tretími stranami. Vo všeobecnosti na obchodné účely zverejňujeme nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Identifikátory
 • Osobné záznamy opísané v Občianskom zákonníku štátu Kalifornia, § 1798.80, písm. (e)
 • Obchodné údaje
 • Údaje o aktivitách na internete alebo inej elektronickej sieti
 • Geolokačné údaje
 • Vyvodené závery

Hoci osobné údaje nepredávame za peniaze, niektoré zo spôsobov, ktorými zdieľame osobné údaje na reklamné alebo marketingové účely, je možné podľa kalifornských zákonov považovať za „predaj“. Medzi kategórie osobných údajov, ktoré predávame, patria:

 • Identifikátory
 • Obchodné údaje
 • Údaje o aktivitách na internete alebo inej elektronickej sieti
 • Geolokačné údaje

Medzi kategórie osôb, ktorým tieto osobné údaje sprístupňujeme, patria pridružené a prepojené spoločnosti, poskytovatelia služieb, odborní poradcovia a externí audítori. Ďalšie informácie o zdieľaní osobných údajov nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

4. PRÁVO NA SÚKROMIE V KALIFORNII

4.1 Vaše práva

Máte nasledujúce práva: (I) právo poznať kategórie a/alebo konkrétne osobné údaje, ktoré sa o vás zhromažďujú, vrátane toho, či sa vaše osobné údaje predávajú alebo zverejňujú, a príslušný účel a osoby, s ktorými boli vaše osobné údaje zdieľané počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov; (ii) právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ak to umožňuje zákon; (iii) právo získať prístup ku kópii osobných údajov, ktoré o vás uchovávame; (iv) právo odmietnuť predaj osobných údajov; a (v) právo na nediskrimináciu na základe spotrebiteľských práv na súkromie.

4.2 Uplatňovanie vašich práv

Ktorékoľvek z príslušných práv v tomto Oznámení pre Kaliforniu si môžete uplatniť odoslaním e-mailu na adresu privacy@brambles.com; kliknutím na tento odkaz a vyplnením Formulára na odoslanie práv na ochranu osobných údajov alebo telefonicky na čísle 1-855-409-0019. Na všetky príslušné žiadosti okamžite odpovieme.

V súvislosti s akýmikoľvek žiadosťami, ktoré nám odošlete, si najprv musíme overiť vašu identitu, aby sme zabezpečili, že údaje, ktoré o vás uchovávame, poskytneme len jednotlivcom, ktorých sa týkajú, a výkon práv v súvislosti s týmito údajmi umožníme len týmto jednotlivcom alebo ich oprávneným zástupcom. Ak ste oprávneným zástupcom, ktorý podáva žiadosť v mene spotrebiteľa, môžeme od vás požadovať dodatočné informácie na overenie oprávnenia podať túto žiadosť.

Ak nedokážeme overiť vašu identitu, vyhradzujeme si právo zamietnuť vašu žiadosť. Ak vašu žiadosť úplne alebo čiastočne zamietneme, o zamietnutí vás budeme informovať, a poskytneme vám príslušné vysvetlenie nášho konania a dôvod (dôvody) zamietnutia.

Na základe vašich nastavení a žiadostí týkajúcich sa osobných údajov vám nebudeme obmedzovať ani odopierať prístup k službám.

5. KALIFORNIJSKÝ ZÁKON „SHINE THE LIGHT“ (rozsvietiť svetlo).

Ak ste obyvateľom Kalifornie, máte raz ročne právo bezplatne požiadať o informácie týkajúce sa nášho prípadného zverejnenia určitých kategórií osobných údajov tretím stranám na účely ich priameho marketingu za predchádzajúci kalendárny rok. Svoje právo podľa kalifornského zákona „Shine the Light“ môžete uplatniť počas kontaktu s našou spoločnosťou podľa časti „Ako nás kontaktovať“ v Oznámení pre Kaliforniu.

6. OBYVATELIA KALIFORNIE A VYHLÁSENIE O NESLEDOVANÍ

Keďže neexistuje všeobecná zhoda na tom, ako by spoločnosti mali konať v prípade požiadaviek na nesledovanie („DNT“), ktoré sú vysielané z webového prehliadača alebo iným spôsobom, naša Webová lokalita nereaguje na signály DNT z webového prehliadača.

7. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov alebo pripomienok ohľadom tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo žiadosti o aktualizáciu údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo vašich preferencií, kontaktujte Oddelenie ochrany osobných údajov na adrese privacy@brambles.com.

Nájsť platformy CHEP

Nižšie zadajte svoje údaje

 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Toto pole je povinné
 • Toto pole je povinné

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

If your download doesn't start shortly please click here

Vybrať jazyk

Slovakia
Hotovo

Nie je toto vaša krajina alebo jazyk?

Zmeniť krajinu

Oznámenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach | CHEP