Brambles คืบหน้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเป้าหมายความยั่งยืนปี พ.ศ. 2563 (2020)

การพิจารณาความยั่งยืน ปี 2561 ของกลุ่มบริษัท แสดงให้เห็นการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบขนส่งขนย้ายของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปลอดภัยขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น

ซิดนีย์ ออสเตรเลีย - 27 กันยายน พ.ศ. 2561 – Brambles เป็นบริษัทโลจิสติกส์ระบบขนส่งขนย้ายระดับโลกซึ่งดำเนินงานในกว่า 60 ประเทศผ่านแบรนด์ CHEP และ IFCO เป็นหลัก ได้เผยแพร่>รายงานความยั่งยืนของปีงบการเงิน พ.ศ. 2560 (ปีงบฯ 61). ในปีนี้ Brambles บุกเบิกการรายงานวิธีใหม่โดยใช้ขอบข่ายงานทุนหกกลุ่ม ของสภาการรายงานเชิงบูรณาการนานาชาติ (IIRC)[1] ซึ่งจัดเป็นกลุ่ม ๆ: ต้นทุนการเงิน ต้นทุนการผลิต ต้นทุนความคิด ต้นทุนมนุษย์ ต้นทุนสังคมและความสัมพันธ์ และต้นทุนธรรมชาติ เพื่ออธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัทสร้างคุณค่าในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

Brambles ช่วยเคลื่อนย้ายสินค้ามากขึ้น ให้ผู้คนที่มากขึ้น ในสถานที่ต่าง ๆ มากกว่าองค์กรอื่นในโลก วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทคือการเชื่อมโยงผู้คนด้วยปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต โดยร่วมกับผู้ผลิต ผู้ให้บริการสินค้า และผู้จำหน่ายสินค้าขายปลีกต่าง ๆ ควบคุมดูแลระบบขนส่งขนย้ายทั้งหมด ตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงโรงงาน ตั้งแต่หน้างานไปจนถึงประตูทางเข้า

รายงานความยั่งยืนนี้รวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการความยั่งยืนของ CHEP และ IFCO อีกทั้งความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนปี พ.ศ. 2563 เป้าหมายนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานโครงการความยั่งยืนของธุรกิจที่ดีขึ้น โลกที่ดีขึ้น ชุมชนที่ดีขึ้นของบริษัทและให้สอดคล้องกับ>เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG)

ตัวอย่างความสำเร็จของ Brambles ที่อยู่ในรายงานความยั่งยืนประจำปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย:

  • ธุรกิจที่ดีขึ้น – การทำให้ระบบขนส่งขนย้ายของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการลงทุนในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและครอบคลุม ซึ่งพนักงานของเราสามารถพัฒนาทักษะความสามารถ

Brambles ใช้โมเดลธุรกิจแบบหมุนเวียน โดยเชี่ยวชาญการใช้ร่วมกันหรือการนำอุปกรณ์รองรับน้ำหนักกลับมาใช้ใหม่ ทรัพย์สิน 610 ล้านของเราเคลื่อนที่ต่อเนื่องทั่วทั้ง 60 ประเทศ ในปีงบการเงิน พ.ศ. 2561 ลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ของ CHEP และ IFCO ได้ลดการใช้ต้นไม้กว่า 1.7 ล้านต้น ลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.6 ล้านตันและลดขยะ 1.4 ล้านตันนอกจากนี้ Brambles เข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับลูกค้ากว่า 240 ราย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งที่มีเอกลักษณ์ของ Brambles ซึ่งขจัดความด้อยประสิทธิภาพ ลดน้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากระบบขนส่งขนย้ายทั่วโลก

เพื่อให้มีสถานที่ทำงานที่ดีขึ้น Brambles มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย Zero Harm (การปลอดอุบัติเหตุ) บริษัทมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในการบรรลุเป้าหมายนี้ร่วมกับหน่วยธุรกิจของ CHEP และ IFCO เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในปีงบการเงิน พ.ศ. 2561

  • โลกที่ดีขึ้น – การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของ Brambles เอง

ในปีงบการเงิน พ.ศ. 2561 99.4% ของไม้ที่ CHEP ใช้มาจากแหล่งที่ผ่านการรับรอง โดย 66.1% ที่ดำเนินการได้รับการรับรองของระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ นอกจากนี้ Brambles กำจัด ขยะพลาสติก 100% จากสถานที่กำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุด และขี้เลื่อย 89% จากหลุมฝังกลบ ซึ่งรวมถึงการรีไซเคิลวัสดุพลาสติกหลังการใช้งานมากกว่า 18,600 ตัน ในยุโรป พลาสติกใช้ซ้ำนำมารีไซเคิลเป็นกล่องพลาสติกแบบสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก การดำเนินงานของ Brambles ยังลดการปล่อยคาร์บอนต่อหน่วยงาน และปีงบการเงิน พ.ศ. 2561 มีสัดส่วนสะสมที่ -15.6 % โดยมากกว่า 20% ของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต มาจากแหล่งพลังงานทดแทน

  • ชุมชนที่ดีขึ้น – การมีส่วนร่วมในเชิงบวกกับชุมชนที่ Brambles ดำเนินธุรกิจอยู่

Brambles ยังคงให้ความช่วยเหลือองค์กรส่งต่ออาหาร รวมถึงตั้งใจที่จะสนับสนุนสถาบันผู้นำธนาคารอาหาร (FBLI) FBLI เป็นโครงการพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยสนับสนุนผู้นำธนาคารอาหารในอนาคต Brambles สร้างชุมชนที่ดีขึ้นด้วยการบริจาคสิ่งของจำพวกอุปกรณ์ การสนับสนุนการเงิน และโดยการเอื้อโอกาสให้พนักงานเป็นอาสาสมัคร พนักงานประจำของ Brambles, IFCO และ CHEP ทุกคนสามารถลางานเพื่อไปเป็นอาสาสมัครโดยที่ทางบริษัทไม่หักเงินเดือนได้สามวันต่อปี โดยรวมแล้ว Brambles ลงทุนเพื่อชุมชนในปีงบการเงิน พ.ศ. 2561 เป็นจำนวน 4,743,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 4% จากปีงบการเงิน พ.ศ. 2560

Juan Jose Freijo หัวหน้าฝ่ายสร้างความยั่งยืนระดับโลกของ Brambles กล่าวว่า "ตามข้อตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำคัญ เราปรับใช้วิธีการแบบผสานรวมมากขึ้น เพื่อถ่ายทอดวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ของ Brambles ซึ่งสร้างสรรค์คุณค่าให้ลูกค้า ชุมชน และพนักงานของเรา ตัวอย่าง เราแสดงให้ผู้ลงทุนเห็นได้ว่าโมเดลธุรกิจแบบแบ่งปันและนำกลับมาใช้ใหม่แบบหมุนเวียน คงคุณค่าสูงสุดของผลิตภัณฑ์ไว้นานที่สุดได้อย่างไร ทั้งที่ปฏิรูปทรัพยากรหลักที่เราใช้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรเหล่านี้หลังการใช้งาน"

"ความมุ่งมั่นของเราเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมโลกเป็นหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ พาเลท ลัง และคอนเทนเนอร์ของเราเป็นแกนหลักที่มองไม่เห็นของระบบขนส่งขนย้ายทั่วโลก ในฐานะผู้บุกเบิกเศรษฐกิจแบ่งปัน และด้วยรูปแบบ "แบ่งปันและนำกลับมาใช้ใหม่" เราได้สร้างธุรกิจโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตร เราแก้ไขปัญหาที่มีร่วมกัน ตั้งแต่การกำจัดอาหารเหลือทิ้งไปจนถึงการปกป้องป่า นั่นคือเหตุผลที่เราสามารถสร้างความร่วมมือที่แท้จริงเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น ยั่งยืนมากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2561 Brambles ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มบริษัทปฏิบัติงานสามอันดับแรกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) หมวดหมู่อุตสาหกรรมการบริการและการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนปี พ.ศ. 2561 ของ Brambles ในเว็บไซต์ Brambles

เกี่ยวกับ Brambles Limited (ASX:BXB)

ภายใต้แบรนด์ CHEP และ IFCO บริษัท Brambles ช่วยเคลื่อนย้ายสินค้ามากขึ้น ให้แก่ผู้คนมากขึ้น ในสถานที่ต่าง ๆ มากกว่าองค์กรอื่นใดในโลก พาเลท กล่องพลาสติก และคอนเทนเนอร์เป็นแกนหลักที่มองไม่เห็นของระบบขนส่งขนย้ายทั่วโลก และแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกไว้วางใจให้เราช่วยเหลือด้านการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และปลอดภัยมากขึ้น ในฐานะผู้บุกเบิกเศรษฐกิจแบ่งปัน Brambles สร้างธุรกิจโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านอุปกรณ์แบบแบ่งปันและนำกลับมาใช้ใหม่ภายใต้รูปแบบที่เรียกว่า "ระบบหมุนเวียน" ส่วนใหญ่ Brambles จะส่งสินค้าอย่างรวดเร็วแก่ผู้บริโภค (เช่น อาหารแห้ง สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงสินค้าเพื่อสุขภาพและการดูแลรักษาส่วนบุคคล) ผักผลไม้สด เครื่องดื่ม สินค้าปลีกและสินค้าอุตสาหกรรมโดยทั่วไป กลุ่มบริษัทมีพนักงานประมาณ 12,000 คน รวมทั้งมีพาเลท กล่องพลาสติก และคอนเทนเนอร์ประมาณ 590 ล้านชิ้นในเครือข่ายศูนย์บริการกว่า 850 แห่ง Brambles ดำเนินงานในกว่า 60 ประเทศ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าดูในเว็บไซต์ www.brambles.com

[1] สภาการรายงานเชิงบูรณาการนานาชาติ ("IIRC") เป็นการร่วมมือกันทั่วโลกของผู้มีอำนาจควบคุม นักลงทุน บริษัท ผู้วางมาตรฐาน วิชาชีพบัญชี และหน่วยงาน NGO การร่วมมือกันนี้ส่งเสริมชุมชนเกี่ยวกับการสร้างคุณค่า โดยเป็นขั้นถัดไปของวิวัฒนาการการรายงานขององค์กร เพื่อปรับการจัดสรรต้นทุนและพฤติกรรมองค์กรตามเป้าหมายที่กว้างขึ้นด้านความยั่งยืนทางการเงินและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านรูปแบบความร่วมมือด้านความคิดและการรายงานส่งต่อข้อมูล

สื่อมวลชน ติดต่อ

ค้นหาอุปกรณ์ของเชพ

เลือกภาษา

Thailand
เสร็จสิ้น

ไม่ใช่ประเทศหรือภาษาของคุณใช่หรือไม่?

เปลี่ยนประเทศ

Brambles คืบหน้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเป้าหมายความยั่งยืนปี พ.ศ. 2563 (2020) | CHEP