สร้างโลกที่ยั่งยืน

รูปแบบธุรกิจของเชพมีความยั่งยืนโดยธรรมชาติ ระบบขนส่งขนย้ายของลูกค้าของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้สินทรัพย์ร่วมกันและระบบความยั่งยืน เราช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านหลักการการใช้ร่วมกันและนำกลับมาใช้ใหม่ ยิ่งลูกค้าใช้อุปกรณ์ของเรามาก ยิ่งเกิดประสิทธิภาพมาก

ในขณะเดียวกัน เรามุ่งมั่นลดผลกระทบที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยเหลือเป็นอย่างดีต่อชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ เชพมีบทบาทหลักในการพัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท Brambles และบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนประจำปี 2563 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกำหนดโดยสหประชาชาติ กิจกรรมด้านความยั่งยืนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นจากขอบข่ายกลยุทธ์ที่ว่าธุรกิจที่ดีขึ้น โลกที่ดีขึ้น และชุมชนที่ดีขึ้น

วิธีที่เราสามารถช่วยให้คุณยั่งยืนมากขึ้น

โครงการความยั่งยืนของเราดำเนินงานในสามระดับ เลื่อนลงเพื่อดูว่าแต่ละอย่างช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

  • ใช้ร่วมกันและนำมาใช้ใหม่

    เราแทนที่บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งด้วยพาเลทและคอนเทนเนอร์ใช้ซ้ำได้คุณภาพสูง เพื่อลดขยะและทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • โครงการความร่วมมือต่าง ๆ

    เราระบุขอบเขตที่เราสามารถทำงานร่วมกันได้ผ่านการวิเคราะห์ระบบขนส่งขนย้ายอย่างละเอียด เพื่อจัดการความท้าทายด้านโลจิสติกส์ที่เจาะจงและช่วยประหยัดเงินของคุณ

  • หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

    คุณจะเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งขนย้ายระดับโลกของเราจากการเป็นพันธมิตรกับเชพ องค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลกให้การรับรองความเชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนของเราและประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ใช้ร่วมกันและนำมาใช้ใหม่

วิดีโอ

Coming up next

  • วิดีโอ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

รูปแบบธุรกิจการใช้ร่วมกันและการนำมาใช้ใหม่ของเรามาจากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นรูปแบบทางอุตสาหกรรมที่มองว่าขยะเป็นทรัพยากรและมีการก่อมลพิษเป็นศูนย์

พลังของเครื่องคำนวณระบบหมุนเวียน

คำนวณว่าคุณประหยัดได้มากเพียงใด

ระบบบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนมีประสิทธิภาพมากกว่าบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เมื่อลูกค้าของเราขนย้ายผลิตภัณฑ์โดยใช้พาเลทเดียวกันร่วมกันและนำกลับมาใช้ใหม่ จึงมีพาเลทที่ต้องใช้น้อยลง ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดขยะในพื้นที่ฝังกลบ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก

พลังของเครื่องคำนวณระบบหมุนเวียน ช่วยคุณระบุค่าใช้จ่ายและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว

ไปที่เครื่องคำนวณ

โครงการความร่วมมือต่าง ๆ

โครงการความร่วมมือต่าง ๆ
โครงการความร่วมมือประเภทหนึ่งที่เราเสนอคือความร่วมมือด้านการขนส่ง ซึ่งเรา "ปิดช่อง" เพื่อลดระยะทางที่รถต้องวิ่งโดยสูญเปล่า

ประโยชน์ของความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบรรลุได้โดยความร่วมมือแบบครบวงจรทั่วทั้งระบบขนส่งขนย้ายเท่านั้น เราทำงานร่วมกับคุณ ผู้จัดหา คู่ค้าโลจิสติกส์ของคุณ และผู้อื่น เพื่อหาโอกาสซึ่งความร่วมมือสามารถทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

เราจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลก เพื่อแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการที่เราสามารถทำให้ธุรกิจของคุณยั่งยืนและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ด้านล่าง คุณสามารถดูองค์กรส่วนหนึ่งที่ให้การรับรองหลักอ้างอิงด้านความยั่งยืนของเชพ

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
ดัชนีนี้ตัดสินปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมากกว่า 600 แห่ง

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับนักลงทุนที่ผสานรวมการพิจารณาความยั่งยืนเข้ากับพอร์ตโฟลิโอของตน และมอบอุปกรณ์ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพแก่บริษัทที่ต้องการปรับใช้หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างยั่งยืน ในปี 2560 เชพภายใต้ Brambles ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้รับการจัดลำดับให้เป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมประเภทนี้

EcoVadis

EcoVadis
เชพได้รับรางวัล EcoVadis Gold Award ในปี 2560

เชพได้รับรางวัล Gold Awards หลายครั้งจาก EcoVadis ซึ่งมีการให้คะแนนความยั่งยืนของผู้จัดหาด้านระบบขนส่งขนย้ายระดับโลก วิธีการของ EcoVadis สร้างขึ้นจากมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนานาชาติ และรางวัล Gold Awards เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเชพได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 5% แรกของบริษัทที่ได้รับการประเมิน

สหประชาชาติ

สหประชาชาติ
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเป็นพันธมิตรกับเชพ เพราะเราคือผู้นำด้านการขนส่งขนย้ายระดับโลก

โครงการความร่วมมือของเราได้รับการรับรองจากสหประชาชาติ และเป้าหมายความยั่งยืนของเราในปี 2563 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอย่างครบถ้วน เชพทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เพื่อปรับปรุงระบบการขนส่งขนย้ายและรับรองว่ามีให้การช่วยเหลือฉุกเฉินในสถานที่ที่จำเป็นโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้ลงนามในสัญญาข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติอีกด้วย นี่เป็นการริเริ่มการเป็นพลเมืองขององค์กรโดยสมัครใจ ซึ่งส่งเสริมธุรกิจต่าง ๆ ให้วางกลยุทธ์และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักสิบประการที่ยอมรับกันทั่วโลกในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

บริษัท โคคา โคล่า

บริษัท โคคา โคล่า
บริษัท โคคา โคล่า เป็นผู้ผลิตขวดแบบพิเศษของโคคาโคล่าให้กับแปดประเทศในยุโรป

ในปี 2558 เชพได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้จัดหาแห่งปีด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อองค์กรของ Coca-Cola Enterprises (CCE) เราได้รับรางวัลนี้จากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีนวัตกรรมและยั่งยืน

ลูกค้าได้รับประโยชน์มหาศาลจากการดำเนินโครงการความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จร่วมกับเรา เชพและ CCE ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์แบบมีล้อประเภทใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ CCE โดยเฉพาะ และทำให้ระบบการขนส่งขนย้ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ CCE ยังเข้าร่วมในโครงการความร่วมมือด้านการขนส่ง ซึ่งกำจัดระยะทางสามล้านกิโลเมตรที่ขนส่งด้วยรถบรรทุกออกจากท้องถนนในยุโรปและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของ CCE เกือบสามเมตริกตัน

ชุมชนที่ดีขึ้น

ที่เชพ เราอุทิศตนเพื่อตอบแทนชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งหมายถึงเราให้พนักงานลาหยุดเพื่อไปทำงานอาสาสมัครเต็มเวลาได้สามวัน และยังบริจาคเงินและสิ่งของให้กับองค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่ง

งานด้านชุมชนของเราหลายอย่างคือเรื่องธนาคารอาหาร ด้านล่างคุณสามารถดูตัวอย่างส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวิธีที่เราสนับสนุนสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเหล่านี้

ค้นหาอุปกรณ์ของเชพ

เลือกภาษา

Thailand
เสร็จสิ้น

ไม่ใช่ประเทศหรือภาษาของคุณใช่หรือไม่?

เปลี่ยนประเทศ

ความยั่งยืน | CHEP