นโยบายความเป็นส่วนตัว

Brambles Ltd และบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ CHEP, IFCO, BXB Digital และ Kegstar (รวมเรียกว่า "Brambles" หรือ "เรา" หรือ "พวกเรา"หรือ "ของเรา") เคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ในการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาคลิกที่นี่ สำหรับรายชื่อสถานที่ตั้งธุรกิจและข้อมูลการติดต่อของเรา

ประกาศนี้ใช้กับเว็บไซต์นี้และแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ หรือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ออนไลน์และ/หรือมือถืออื่น ๆ ที่เราดำเนินการ หรือที่เกี่ยวข้องกับเรา (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์") นอกจากนี้ยังอธิบายถึงวิธีการที่เว็บไซต์นี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม สิ่งที่เราอาจดำเนินการกับข้อมูลที่คุณให้ไว้ และสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ และ/หรือเมื่อใช้บริการที่นำเสนอในหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้รวมอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

1. ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ

เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ

1.1. ข้อมูลติดต่อ

หากคุณเลือกใช้ฟังก์ชันการติดต่อ เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับคุณ และ/หรือบริษัทของคุณ -- เช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน อีเมล -- ซึ่งจะช่วยให้เรามอบบริการและข้อมูลแก่คุณ รวมทั้งช่วยทำให้การติดต่อกับคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เราอาจส่งข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจผ่านทางโพสต์ โทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความชอบด้านการตลาดของคุณ ซึ่งรวบรวมขณะที่คุณส่งคำขอข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเรา คุณมีสิทธิ์ "เลือก" และ "ไม่เลือก" การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

1.2. การติดต่อสื่อสาร

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการติดต่อสื่อสารการให้บริการลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง เราอาจตรวจสอบการติดต่อสื่อสารกับคุณทางอีเมลเพื่อความมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ จากคุณ เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นหรือเข้าร่วมการสำรวจด้วยเช่นกัน

1.3. การเข้าดูเว็บไซต์

รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลปริมาณการใช้ ข้อมูลตำแหน่ง เว็บล็อก และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ไม่ว่าข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของเราเองหรือโดยประการอื่น รวมถึงแหล่งข้อมูลที่คุณเข้าถึง

2. ที่อยู่ IP และคุกกี้

2.1. ที่อยู่ IP

เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราอาจเก็บรวบรวมชื่อของโดเมนที่คุณใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนหน้า และเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมครั้งต่อไป ข้อมูลนี้จะรวบรวมเพื่อวัดจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย การดูหน้าเว็บ และสถิติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมนี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และเพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและการกำหนดเส้นทางบางส่วนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เช่น เราอาจบันทึกตัวแปรแวดล้อม เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และความเร็วของ CPU รวมทั้งที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ("IP") ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้นทาง เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจบันทึกคำขอและผลลัพธ์การค้นหา เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพของโปรแกรมค้นหา เราอาจใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูล "คลิกสตรีม" นี้อาจตรงกับข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้

2.2. เกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ ซึ่งส่วนใหญ่รวมถึงตัวระบุจำเฉพาะที่ส่งโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ และอาจส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่เบราว์เซอร์เรียกหน้าเว็บจากเซิร์ฟเวอร์

เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้ ขณะนำทางไปยังหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และเพื่อระบุผู้ใช้ที่ย้อนกลับไปยังเว็บไซต์ คุกกี้อาจกำหนดโดยเว็บไซต์ของเรา (คุกกี้ภายใน) หรือโดยเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งมีเนื้อหาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเรา (คุกกี้ภายนอก)

คุกกี้อาจเป็นคุกกี้ "ระยะยาว" หรือคุกกี้ "ชั่วคราว" คุกกี้ระยะยาวประกอบด้วยไฟล์ข้อความที่ส่งโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งเบราว์เซอร์จะจัดเก็บและจะยังคงใช้ได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุที่กำหนด (เว้นแต่ผู้ใช้จะลบออกก่อนวันหมดอายุ) ในทางกลับกัน คุกกี้ชั่วคราวจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของผู้ใช้ ขณะปิดเว็บเบราว์เซอร์

2.3. วิธีการที่เราใช้คุกกี้

คุกกี้ไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณ แต่ข้อมูลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เราจัดเก็บและได้รับจากคุกกี้

เราใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อติดตามคุณขณะนำทางไปยังเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเรา

มีคุกกี้หลายประเภทที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน

2.4. การจัดการคุกกี้

คุณสามารถควบคุมวิธีการที่เบราว์เซอร์ของคุณจัดการคุกกี้ที่ได้รับจากเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเลือกปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนจากระบบก่อนบันทึกคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ หรือเลือกยอมรับเฉพาะคุกกี้จากเว็บไซต์บางแห่งที่คุณกำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับการลบหรือควบคุมคุกกี้มีอยู่ที่www.AboutCookies.org เมื่อปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้จากเรา คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติและการใช้งานบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา

3. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับคุณเพื่อ

3.1. ดำเนินการเว็บไซต์ของเรา
3.2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรานำเสนออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ
3.3. สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ กิจกรรม และโปรโมชันของเรา ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ เช่น ผ่านการแจ้งเตือนธุรกิจทางอีเมลและจดหมายข่าว
3.4. ให้การสนับสนุนลูกค้า รวมทั้งตอบสนองต่อคำขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น ข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัสดุ หรือการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา)
3.5. มอบบริการเฉพาะเจาะจงตามที่คุณร้องขอ
3.6. อำนวยความสะดวกการมีส่วนร่วมของคุณในโครงการการกุศลและกิจกรรมชุมชนของเรา
3.7. ดำเนินการ ประเมิน และปรับปรุงธุรกิจของเรา
3.8. รวบรวมข้อเสนอแนะของคุณและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ โครงการ รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ตของเรา
3.9. วิเคราะห์และพัฒนาการติดต่อสื่อสารรวมทั้งกลยุทธ์ด้านการตลาด ตลอดจนแนวโน้มและสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของเรา
3.10. ป้องกันการทุจริต การทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การเรียกร้อง และความรับผิดอื่น ๆ ตลอดจนจัดการโอกาสเสี่ยง รวมถึงการระบุตัวนักโจรกรรมข้อมูลที่เป็นไปได้ และผู้ใช้อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
3.11. ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้และมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายของเรา

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวดังต่อไปนี้

4.1. ภายใน Brambles กรุณาคลิกที่นี่ สำหรับรายชื่อสถานที่ตั้งธุรกิจและข้อมูลการติดต่อของเรา
4.2. เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ เพื่อทำให้คุณสมบัติ บริการ และเนื้อหาต่าง ๆ พร้อมใช้งานสำหรับคุณ เพื่อตอบคำถามของคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน "วิธีการที่เราใช้ข้อมูล" ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือข้อมูลการใช้งานให้กับบุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่ในนามของเรา (หรือในนามของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เราทำธุรกิจด้วย) เช่น บริษัทหรือบุคคลซึ่ง: เป็นผู้จัดหรือดำเนินการเว็บไซต์ของเรา วิเคราะห์ข้อมูล ให้บริการลูกค้า ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือจัดการการชำะเงิน ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมหรือบริหารโปรโมชัน หรือให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดของเราหรือช่วยส่งเสริมการขาย บริการของเราอาจเปิดโอกาสให้คุณเลือกรับข้อมูล หรือข้อเสนอด้านการตลาดจากบุคคลภายนอก หรือเพื่อยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอก หากคุณตกลงที่จะอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกตามประกาศความเป็นส่วนตัวและหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบุคคลภายนอกดังกล่าว
4.3. เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล เช่น สถิติผู้ใช้รวม ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ และข้อมูลการใช้งานให้กับบุคคลภายนอก
4.4. เราอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ตลอดจนทนายความและที่ปรึกษา หากเราโอนข้อมูลของคุณให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อกำกับให้ผู้ที่มีสิทธิ์ดังกล่าวใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
4.5. หากมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการล้มละลายหรือการจัดระเบียบใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากเราหรือเกิดขึ้นกับเรา ข้อมูลของคุณอาจถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่อาจจำหน่ายหรือโอนให้กับบุคคลภายนอก
4.6. เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับผู้อื่น หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Brambles หรือผู้อื่น

5. ข้อกำหนดพิเศษสำหรับผู้ใช้ในยุโรป

เมื่อให้ข้อมูลใด ๆ แก่เรา ถือว่าคุณเข้าใจและยอมรับว่าอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์และทางการตลาด รวมทั้งอาจมีการให้ข้อมูลดังกล่าว (ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) ภายในบริษัท Brambles - ข้อกำหนดบางส่วนหรือทั้งหมดอาจอยู่นอกขอบเขตอำนาจศาลที่คุณพำนักอาศัยอยู่

5.1. การติดต่อสื่อสาร

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการติดต่อสื่อสารการให้บริการลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง เราอาจตรวจสอบการติดต่อสื่อสารกับคุณทางอีเมลเพื่อความมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ดังกล่าวจะดำเนินการตามหลักของอีเมลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ตราบเท่าที่การติดต่อสื่อสารนี้เกี่ยวข้องกับบริการลูกค้าของสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) เราลบล้างการระบุชื่อของอีเมลเหล่านี้ตามข้อกำหนดของกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปและกฎหมายท้องถิ่น ก่อนส่งข้อมูลให้กับผู้ประมวลผล/ผู้ให้บริการที่อยู่นอกสหภาพยุโรป/นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ในกรณีที่มีการระบุข้อมูลใหม่หลังจากการส่งข้อมูลซึ่งน้อยนักที่จะเกิดขึ้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อสัญญามาตรฐานตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการยุโรป (C(2010)593) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ในข้อสัญญามาตรฐานสำหรับการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ประมวลผลที่แต่งตั้งขึ้นในประเทศที่สาม ซึ่งไม่รับรองระดับการป้องกันข้อมูลที่เพียงพอ ("ข้อสัญญามาตรฐาน")

5.2. สถานที่ที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยอาจมีการส่งและจัดเก็บภายนอกสหภาพยุโรป/นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป รวมทั้งในฐานข้อมูลและบนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจไม่ครอบคลุมเท่ากฎหมายในประเทศที่พำนักอาศัยหรือถือสัญชาติ การส่งข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อสัญญามาตรฐาน

5.3. พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อเรามีพื้นฐานทางกฎหมายรวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา (เมื่อการประมวลผลมีความจำเป็นสำหรับการเข้าร่วมหรือการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ) ผลประโยชน์ที่ยินยอมและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้การประมวลผลดังกล่าวไม่ได้มีอำนาจเหนือกว่าสิทธิและเสรีภาพของคุณ เมื่อเราปฏิบัติตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย คุณมีสิทธิ์คัดค้าน โปรดจำไว้ว่าหากคุณคัดค้าน การทำเช่นนี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการให้บริการบางอย่างเพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อ

 • คุ้มครองตัวคุณ พวกเรา หรือบุคคลอื่น ๆ จากการคุกคามด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับเรา
 • พัฒนาประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา
 • เปิดใช้หรือบริหารธุรกิจ เช่น สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และการบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม รวมทั้ง
 • ทำความเข้าใจและพัฒนาธุรกิจของเรา หรือความสัมพันธ์ของลูกค้าโดยทั่วไป

5.4. หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรป

คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลหรือหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ (มีรายละเอียดการติดต่อสำหรับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่ http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)

6. คำขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถ (1) ขอข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราถือครอง (2) ขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องที่เราถือครอง (3) คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่เราดำเนินการ (รวมทั้งสิทธิ์ในการยกเลิกการตลาดโดยตรง) (4) ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราถือครอง และ (5) ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่านได้ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบที่ใช้โดยทั่วไป (หรือขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการภายนอก)

แม้ว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์บางอย่างเหล่านี้ได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์นี้ แต่สิทธิ์อื่น ๆ เช่น สิทธิ์เกี่ยวกับการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องยื่นคำขอต่อเราตามรายละเอียดในส่วน "วิธีติดต่อเรา" ของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะพิจารณาคำขอดังกล่าวและตอบกลับคุณ หากเราปฏิเสธคำขอการเข้าถึง เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธ อาจมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย และอาจต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนให้สำเนาข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต

7. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินความจำเป็น เว้นแต่เราจะมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ดำเนินการอยู่ (เช่น เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้)

8. การรักษาความปลอดภัย

เรารักษาการป้องกันด้านการบริหาร มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพ เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การดัดแปลง หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม การส่งหรือการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถรักษาความปลอดภัยได้อย่างรัดกุม เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้กับเราหรือที่เราได้รับมา ดังนั้น คุณต้องใช้เว็บไซต์ของเราโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเอง

หากมีการละเมิดข้อมูลแม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว เราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ตามสมควรเพื่อจำกัดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูล เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

9. ควรทราบเรื่องใดอีกบ้าง?

9.1. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

บริการและคุณลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์บางส่วนของเราช่วยให้คุณสามารถส่งเนื้อหาสำหรับการโพสต์สาธารณะของตนเอง ข้อมูลที่คุณโพสต์ในรูปแบบนี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และไม่อยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ฉบับนี้ เราไม่สามารถควบคุมวิธีการที่บุคคลอื่นใช้ข้อมูลที่โพสต์ในพื้นที่สาธารณะ

ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร หรือเนื้อหาในประเภทหรือลักษณะใด ๆ ที่โพสต์หรือส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ของบริษัท Brambles ที่อยู่ในแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์) ทางอีเมล การโพสต์ การส่งข้อความ การอัปโหลด การดาวน์โหลด หรืออื่น ๆ (รวมเรียกว่า "การส่ง") จะดำเนินการตามการรับผิดชอบความเสี่ยงด้วยตนเองและไม่คาดหวังถึงความเป็นส่วนตัว เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มและเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือการส่งใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าว

9.2. พลเมืองรัฐแคลิฟอร์เนียและการเปิดเผยการป้องกันการติดตาม

หากคุณเป็นพลเมืองรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถขอให้เราระงับการเปิดเผยข้อมูลของคุณ (ไม่ว่าจะเก็บรวบรวมทางออนไลน์หรือออฟไลน์) กับบริษัทในเครือสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด หากบริษัทในเครือเป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่แยกต่างหาก กรุณาระบุความต้องการของคุณ โดยติดต่อเราตามที่ระบุในส่วน "วิธีติดต่อเรา" ของประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ฉบับนี้

เนื่องจากยังไม่มีการลงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทควรตอบสนองต่อกลไกฐานเบราว์เซอร์เว็บไซต์หรือการป้องกันการติดตามอื่น ๆ ("DNT") เว็บไซต์ของเราจะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ของฐานเบราว์เซอร์เว็บไซต์

9.3. การปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก

บริการและคุณลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์บางส่วนของเราช่วยให้คุณสามารถส่งเนื้อหาสำหรับการโพสต์สาธารณะของตนเอง เช่น เว็บไซต์ของเราจะแสดงไอคอนทวิตเตอร์ (Twitter) และไอคอนลิงกต์อิน (LinkedIn) เมื่อคุณคลิกไอคอนภายนอกเหล่านี้ หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ๆ ข้อมูลที่คุณโพสต์ในรูปแบบนี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และไม่อยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ฉบับนี้ เราไม่สามารถควบคุมวิธีการที่บุคคลอื่นใช้ข้อมูลที่โพสต์ในพื้นที่สาธารณะ

ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร หรือเนื้อหาในประเภทหรือลักษณะใด ๆ ที่โพสต์หรือส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ของบริษัท Brambles ที่อยู่ในแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์) ทางอีเมล การโพสต์ การส่งข้อความ การอัปโหลด การดาวน์โหลด หรืออื่น ๆ (รวมเรียกว่า "การส่ง") จะดำเนินการโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเองและไม่คาดหวังถึงความเป็นส่วนตัว เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มและเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือการส่งใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าว

9.4. ผู้เยาว์

โดยทั่วไป บริการของเราไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 16 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หากคุณทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง กรุณาติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม

10. วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากคุณต้องการให้เราปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหรือความต้องการของคุณที่เรามีอยู่ กรุณาติดต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวที่ privacy@brambles.com หรืออีกวิธีหนึ่ง กรุณาติดต่อสถานที่ใกล้บ้านคุณ รายการสถานที่ตั้งธุรกิจของเรามีอยู่ที่นี่

11. การปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีการประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่มีผลบังคับใช้การเปลี่ยนแปลง วันที่ด้านล่างระบุวันที่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีผลวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ค้นหาอุปกรณ์ของเชพ

กรุณาระบุรายละเอียดของคุณด้านล่าง

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
หากการดาวน์โหลดของคุณไม่เริ่มต้นโปรดคลิกที่นี่

เลือกภาษา

Thailand
เสร็จสิ้น

ไม่ใช่ประเทศหรือภาษาของคุณใช่หรือไม่?

เปลี่ยนประเทศ

นโยบายความเป็นส่วนตัว | CHEP