นโยบายความเป็นส่วนตัว

แบรมเบิ้ลส์ จำกัด และบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ CHEP (รวมเรียกว่า "แบรมเบิ้ลส์" หรือ "เรา" หรือ "พวกเรา"หรือ "ของเรา") เคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ในการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับรายชื่อสถานที่ตั้งธุรกิจของเรา

ประกาศนี้ใช้กับเว็บไซต์นี้และแอปพลิเคชันมือถือหรือออนไลน์อื่น ๆ และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์ที่เราดำเนินการ หรือที่เกี่ยวข้องกับเรา (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์") นอกจากนี้ยังอธิบายถึง 1) วิธีที่เว็บไซต์นี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ ไม่ว่าจะในฐานะลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) ข้อมูลประเภทใดที่ถูกรวบรวม 3) สิ่งที่เราอาจทำกับข้อมูลที่คุณให้ 4) ผู้ที่อาจเข้าถึงข้อมูลของคุณ และ 5) สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ และ/หรือเมื่อใช้บริการที่นำเสนอในหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณได้รับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้รวมอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเราซึ่งควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

2. ที่อยู่ IP และคุกกี้

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5. พื้นฐานทางกฎหมายในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6. ข้อกำหนดพิเศษสำหรับผู้ใช้ในยุโรป

7. สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ

8. การเก็บรักษาข้อมูล

9. ความปลอดภัย

10. คุณควรทราบเรื่องใดอีกบ้าง

11. วิธีติดต่อเรา

12. การปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัว

13. ประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ในแคลิฟอร์เนีย

โปรดทราบว่าประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้คำว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัวแทนกันได้ และหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้ บุคคลธรรมดาที่ถูกระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้ คือ บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงถึงตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัวหรือหมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ ข้อมูลตำแหน่ง ตัวระบุออนไลน์ หรือหนึ่งหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเพาะต่อเอกลักษณ์ทางกายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลธรรมดานั้น หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวระบุไว้เพิ่มเติม

1. ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ

เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณผ่านช่องทางต่อไปนี้

1- จากแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์

หากคุณเลือกใช้การติดต่อผ่านแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับคุณ และ/หรือบริษัทของคุณ -- เช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน ที่อยู่อีเมลธุรกิจ ที่อยู่ไปรษณีย์ธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถให้บริการและข้อมูลแก่คุณได้ รวมทั้งช่วยทำให้การติดต่อกับคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2.- จากการสื่อสารเพิ่มเติม

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการสื่อสารการให้บริการลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง เราอาจตรวจสอบอีเมลที่เราติดต่อสื่อสารกับคุณเพื่อความมีประสิทธิภาพ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ จากคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน และรายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจและความคิดเห็นเมื่อคุณให้ความเห็น มีส่วนร่วมในการสำรวจ สื่อสารถึงเหตุการณ์ หรือส่งข้อเรียกร้องหรือข้อร้องเรียน

3- จากการให้บริการ

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อเราตั้งค่าให้คุณเป็นลูกค้า เมื่อเราให้บริการของเรา หรือเมื่อเราดำเนินการกับเหตุการณ์ การเรียกร้อง หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่คุณส่งมา ในกรณีดังกล่าว เราอาจรวบรวมชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน ที่อยู่อีเมลธุรกิจของคุณ และหากคุณเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน

เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อเราตั้งค่าให้คุณเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันเว็บไซต์ที่ลูกค้าของเราเผชิญอยู่ (รวมถึงชื่อ นามสกุล รายละเอียดการติดต่อธุรกิจของคุณ และรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ)

4- จากการเรียกดู

เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์ของเราซึ่งไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลปริมาณการใช้งาน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เว็บล็อก และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ไม่ว่าข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของเราเองหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ตาม รวมถึงแหล่งข้อมูลที่คุณเข้าถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนถัดไป "ที่อยู่ IP และคุกกี้"

2. ที่อยู่ IP และคุกกี้

2.1. ที่อยู่ IP

เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราอาจเก็บรวบรวมชื่อโดเมนที่คุณใช้เพื่อเข้าอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนหน้านี้และเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมต่อ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมเพื่อวัดจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชมและสถิติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมนี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และเพื่อให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและเส้นทางบางส่วนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณในการใช้งานเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราอาจบันทึกตัวแปรสภาพแวดล้อม เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและความเร็วของ CPU รวมทั้งที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ("IP") ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้นทางเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจบันทึกคำขอและผลลัพธ์การค้นหาเพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพของโปรแกรมค้นหา เราอาจใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อสะกดรอยการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูล "คลิกสตรีม" นี้อาจตรงกับข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้

2.2. เกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ซึ่งบ่อยครั้งรวบรวมตัวระบุจำเพาะที่ส่งโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ และอาจถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่เบราว์เซอร์เรียกหน้าเว็บจากเซิร์ฟเวอร์

เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้คุกกี้เพื่อระบุและสะกดรอยผู้ใช้ขณะนำทางไปยังหน้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์และเพื่อระบุผู้ใช้ที่ย้อนกลับไปยังเว็บไซต์ คุกกี้อาจกำหนดโดยเว็บไซต์ของเรา (คุกกี้ภายใน) หรือโดยเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งมีเนื้อหาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเรา (คุกกี้ภายนอก)

คุกกี้อาจเป็นคุกกี้ "ระยะยาว" หรือคุกกี้ "ชั่วคราว" คุกกี้ระยะยาวประกอบด้วยไฟล์ข้อความที่ถูกส่งโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งเบราว์เซอร์จะจัดเก็บและจะยังคงใช้ได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุตามที่กำหนดไว้ (เว้นแต่ผู้ใช้จะลบออกก่อนวันหมดอายุ) ในทางกลับกัน คุกกี้ชั่วคราวจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดการใช้งานของผู้ใช้ขณะปิดเว็บเบราว์เซอร์

2.3. เราใช้คุกกี้อย่างไร

คุกกี้ไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณ แต่ข้อมูลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เราจัดเก็บและได้รับจากคุกกี้

เราใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อสะกดรอยคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

มีคุกกี้หลายประเภทที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เราหรือฝ่ายอื่น ๆ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและในเว็บไซต์ต่าง ๆ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา

2.4. การจัดการคุกกี้

คุณสามารถควบคุมวิธีการที่เบราว์เซอร์ของคุณจัดการคุกกี้ที่ได้รับจากเว็บไซต์ของเราได้ คุณสามารถเลือกปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนจากระบบก่อนบันทึกคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ หรือเลือกยอมรับเฉพาะคุกกี้จากบางเว็บไซต์ที่คุณกำหนด สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการลบหรือควบคุมคุกกี้ได้ที่ www.AboutCookies.org เมื่อปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้จากเรา คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติและใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราได้

รายการคุกกี้

คุกกี้คือข้อมูลชิ้นเล็กๆ (ไฟล์ข้อความ) ที่เว็บไซต์ - เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม - ขอให้เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อจดจำข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น การตั้งค่าภาษาหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ คุกกี้เหล่านี้กำหนดโดยเราและเรียกว่าคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม - ซึ่งเป็นคุกกี้จากโดเมนที่แตกต่างจากโดเมนของเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม - สำหรับการโฆษณาและการตลาดของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์และไม่สามารถปิดใช้งานได้ในระบบของเรา โดยปกติแล้วคุกกี้เหล่านี้ถูกตั้งค่าให้ตอบสนองต่อการกระทำของคุณซึ่งเป็นจำนวนคำขอใช้บริการ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อบล็อกหรือแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่บางส่วนของเว็บไซต์จะไม่ทำงาน คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

กลุ่มย่อยคุกกี้

คุกกี้

คุกกี้ที่ใช้

www.chep.com

country OptanonAlertBoxClosed industry OptanonConsent

บุคคลที่หนึ่ง

คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถนับการเข้าชมและแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราได้ คุกกี้นี้ช่วยให้เราทราบว่าหน้าเว็บไซต์ใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และดูว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูหน้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้เก็บจะถูกรวบรวม หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่ทราบว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด และจะไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้

คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

กลุ่มย่อยคุกกี้

คุกกี้

คุกกี้ที่ใช้

www.chep.com

_pk_ses* _hjIncludedInPageviewSample _pk_id*

บุคคลที่หนึ่ง

chep.com

dtPC dtSa _hjFirstSeen _hjTLDTest _gid rxvt dtLatC _hjAbsoluteSessionInProgress _ga

บุคคลที่หนึ่ง

Google.com

_ga, _gat

บุคคลที่สาม

nr-data.net

JSESSIONID

บุคคลที่สาม

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บไซต์สามารถมอบฟังก์ชันการทำงานและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณได้ดียิ่งขึ้น คุกกี้นี้อาจถูกกำหนดโดยเราหรือโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งเราเพิ่มบริการลงในเพจของเรา หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ บริการบางส่วนหรือทั้งหมดอาจทำงานไม่ถูกต้อง

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

กลุ่มย่อยคุกกี้

คุกกี้

คุกกี้ที่ใช้

www.chep.com

language

บุคคลที่หนึ่ง

chep.com

rxVisitor

บุคคลที่หนึ่ง

คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

คุกกี้เหล่านี้อาจถูกตั้งค่าผ่านเว็บไซต์ของเราโดยพันธมิตรโฆษณาของเรา บริษัทเหล่านั้นอาจใช้คุกกี้นี้เพื่อสร้างโปรไฟล์ที่คุณสนใจและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่น ๆ คุกกี้นี้ไม่ได้จัดเก็บที่อยู่ IP ของคุณ แต่ขึ้นอยู่กับการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของคุณโดยเฉพาะ หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ คุณจะพบโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง

คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มย่อยคุกกี้

คุกกี้

คุกกี้ที่ใช้

go.chep.com

visitor_id pardot

บุคคลที่หนึ่ง

www.chep.com

visitor_id#####

บุคคลที่หนึ่ง

linkedin.com

UserMatchHistory, lang, lidc, li_gc, bcookie, AnalyticsSyncHistory

บุคคลที่สาม

www.linkedin.com

bscookie

บุคคลที่สาม

ads.linkedin.com

lang

บุคคลที่สาม

pi.pardot.com

visitor_id#####, pardot, visitor_id, lpv874101

บุคคลที่สาม

pardot.com

visitor_id#####, visitor_id

บุคคลที่สาม

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับคุณเพื่อ

 • ดำเนินการเว็บไซต์ของเรา
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรานำเสนออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ กิจกรรม และโปรโมชันของเรา ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ เช่น ผ่านการแจ้งเตือนธุรกิจทางอีเมลและจดหมายข่าว
 • ให้การสนับสนุนลูกค้า รวมทั้งให้คำตอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น ข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัสดุ หรือการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรากับคุณ รวมถึงการให้บริการเฉพาะที่คุณร้องขอและจัดการเหตุการณ์ การเรียกร้องและการร้องเรียน
 • ให้การเข้าถึงการแก้ปัญหาและแอปพลิเคชันเว็บไซต์ที่ลูกค้าของเราเผชิญอยู่
 • อำนวยความสะดวกการมีส่วนร่วมของคุณในโครงการการกุศลและกิจกรรมชุมชนของเราเมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น
 • ดำเนินการ ประเมิน และปรับปรุงธุรกิจของเรา
 • รวบรวมข้อเสนอแนะของคุณและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ โครงการ รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ตของเรา
 • วิเคราะห์และพัฒนาการติดต่อสื่อสารและกลยุทธ์ด้านการตลาด ตลอดจนแนวโน้มและสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของเรา
 • ป้องกันการทุจริต การทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การเรียกร้อง และความรับผิดอื่น ๆ ตลอดจนจัดการโอกาสเสี่ยง รวมถึงการระบุตัวนักโจรกรรมข้อมูลที่เป็นไปได้ และผู้ใช้อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ดำเนินการตรวจสอบเครดิตของลูกค้า และ/หรือธุรกิจของลูกค้า
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้และมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายของเรา

เราอาจรวบรวม และ/หรือยกเลิกการระบุข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและกิจกรรมการปรับปรุง

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อคุณให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลต่อไปนี้

ภายในแบรมเบิ้ลส์และบริษัทในเครือ กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับรายชื่อสถานที่ตั้งธุรกิจและข้อมูลการติดต่อของเรา พนักงานของแบรมเบิ้ลส์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความจำเป็นและพวกเขามุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ

การแบ่งปันข้อมูลของคุณภายในกลุ่มแบรมเบิ้ลส์ยู่ภายใต้ข้อตกลงการโอนข้อมูลภายในกลุ่ม นอกจากนี้ เนื่องจากหน่วยงานของกลุ่มแบรมเบิ้ลส์บางแห่งตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรป (EU) เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหราชอาณาจักร (UK) การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ในข้อสัญญามาตรฐาน และ/หรือข้อการป้องกันข้อมูลมาตรฐานที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรปหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เทียบเท่า

 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ เพื่อทำให้คุณสมบัติ บริการ และเนื้อหาต่าง ๆ พร้อมใช้งานสำหรับคุณ เพื่อตอบคำถามของคุณ ดำเนินการตามสัญญาของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน "เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร" ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือข้อมูลการใช้งานให้กับบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ในนามของเรา (หรือในนามของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เราทำธุรกิจด้วย) เช่น บริษัทหรือบุคคลซึ่ง: เป็นผู้ให้บริการด้านไอที โฮสข้อมูลของเรา โฮสหรือดำเนินการระบบและเว็บไซต์ของเรา วิเคราะห์ข้อมูล ให้บริการลูกค้า ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือจัดการการชำะเงิน หน่วยงานจัดอันดับเครดิต ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมหรือบริหารโปรโมชัน หรือให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดของเราหรือช่วยส่งเสริมการขาย บริการของเราอาจเปิดโอกาสให้คุณเลือกรับข้อมูล หรือข้อเสนอด้านการตลาดจากบุคคลที่สาม หรือเพื่อยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม หากคุณตกลงที่จะอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามตามประกาศความเป็นส่วนตัวและหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบุคคลที่สามดังกล่าว
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถิติผู้ใช้โดยรวม ข้อมูลประชากร และข้อมูลการใช้งานกับบุคคลที่สาม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา เว็บไซต์ของเรา และการติดต่อสื่อสารกับคุณ
 • เราอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ตลอดจนทนายความและที่ปรึกษา หากเราโอนข้อมูลของคุณให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อกำกับให้ผู้ที่มีสิทธิ์ดังกล่าวใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
 • หากมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการล้มละลายหรือการจัดระเบียบใหม่ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเราหรือเกิดขึ้นกับเรา ข้อมูลของคุณอาจถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่อาจจำหน่ายหรือโอนให้กับบุคคลที่สาม
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับผู้อื่น หากเราเชื่อว่าเราต้องปฏิบัติเพราะกฎหมายกำหนดหรือตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของแบรมเบิ้ลส์หรือผู้อื่น

5. พื้นฐานทางกฎหมายในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเฉพาะในกรณีที่เรามีพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งรวมถึง: 1) การปฏิบัติตามสัญญา (ในกรณีที่การประมวลผลจำเป็นสำหรับการเข้าร่วมหรือการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ) 2) ความยินยอมของคุณ (เช่น เมื่อคุณสื่อสารกับเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อเว็บไซต์) และ 3) การปฏิบัติตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้การประมวลผลดังกล่าวไม่ได้มีอำนาจเหนือกว่าสิทธิและเสรีภาพของคุณ เมื่อเราปฏิบัติตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย คุณมีสิทธิ์คัดค้าน โปรดทราบว่าหากคุณคัดค้านการประมวลผลของเรา สิ่งนี้อาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการดำเนินการบริการบางอย่างเพื่อประโยชน์ของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อ

 • คุ้มครองตัวคุณ พวกเรา หรือบุคคลอื่น ๆ จากการคุกคามด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับเรา
 • พัฒนาประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา
 • เปิดใช้หรือบริหารธุรกิจ เช่น สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และการบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม รวมทั้ง
 • ทำความเข้าใจและพัฒนาธุรกิจของเรา หรือความสัมพันธ์ของลูกค้าโดยทั่วไป

6. ข้อกำหนดพิเศษสำหรับผู้ใช้ของเราในยุโรปและสหราชอาณาจักร

เมื่อคุณให้ข้อมูลกับเรา แสดงว่าคุณเข้าใจและยอมรับว่าเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้าและทางการตลาด รวมทั้งอาจมีการให้ข้อมูลดังกล่าว (ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) ภายในแบรมเบิ้ลส์ซึ่งอาจอยู่นอกขอบเขตอำนาจศาลในเขตที่คุณพำนักอาศัย

6.1. การสื่อสาร

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการติดต่อสื่อสารการให้บริการลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง เราอาจตรวจสอบการติดต่อสื่อสารกับคุณทางอีเมลเพื่อความมีประสิทธิภาพ ตราบเท่าที่การสื่อสารนี้เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าของสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) หรือสหราชอาณาจักร (UK) การวิเคราะห์ดังกล่าวจะดำเนินการบนพื้นฐานของอีเมลที่ไม่เปิดเผยชื่อ เราไม่ระบุชื่ออีเมลเหล่านี้ตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของ EU ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของ UK และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะส่งไปยังผู้ประมวลผล / ผู้ให้บริการนอก EU/EEA หรือสหราชอาณาจักรสำหรับการวิเคราะห์ ในกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่ข้อมูลจะถูกระบุอีกครั้งหลังจากการถ่ายโอน ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องโดยการป้องกันที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อสัญญาตาม คำตัดสินของคณะกรรมาธิการยุโรปในปี 2021/914 ตามที่เผยแพร่ใน O.J. EU 2021 L199/31 (และยังสามารถดูได้โดยคลิก ที่นี่ หรือผ่าน URL https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj ) หรือข้อกำหนดการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของสหราชอาณาจักร ("ข้อสัญญา")

6.2. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไหน

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยอาจถูกส่งและจัดเก็บภายนอกสหภาพยุโรป/นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและนอกสหราชอาณาจักร รวมทั้งในฐานข้อมูลและบนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจไม่ครอบคลุมเท่ากฎหมายในประเทศที่คุณพำนักอาศัยหรือถือสัญชาติ การส่งข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้นซึ่งไม่จำกัดเพียงข้อสัญญามาตรฐาน

6.3. หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปและสหราชอาณาจักร

คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลหรือหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ (ดูรายละเอียดการติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปได้ที่ http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm และหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักรได้ที่ https://ico.org.uk/ )

7. สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ คุณอาจ: (1) ขอข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (สิทธิ์ในการเข้าถึง) (2) ขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เราถือครองได้รับการแก้ไข (สิทธิ์ในการแก้ไข) (3) เพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางประเภทที่เราดำเนินการ (รวมถึงสิทธิ์ในการเลือกไม่เข้าร่วมทางการตลาดโดยตรง) (สิทธิ์ในการคัดค้าน) (4) ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครอง (สิทธิ์ในการลบหรือสิทธิ์ที่จะถูกลืม) (5) ขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อคุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล) (6) ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้ที่ใช้กันทั่วไป (หรือขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม) (สิทธิ์ในการพกพาข้อมูล) (7) ร้องขอไม่ให้อยู่ภายใต้การตัดสินใจอัตโนมัติหรือการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทราบรายละเอียด และ/หรือ (8) เพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาเมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณ

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้บางส่วนได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ สิทธิ์หลายอย่าง เช่น ที่เกี่ยวข้องกับคำขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะต้องส่งคำขอถึงเรา คุณสามารถใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องได้โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@brambles.com หรือคลิก ที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มการรับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว

เราจะพิจารณาคำขอดังกล่าวและให้คำตอบกับคุณ หากเราปฏิเสธคำขอการเข้าถึง เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธ เราจะเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยและอาจต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนให้สำเนาข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต

8. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินความจำเป็น เว้นแต่เราจะมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ดำเนินการอยู่ (เช่น เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้) ไม่ว่าในกรณีใด ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้โดยสอดคล้องกับนโยบายและกำหนดการเก็บรักษาบันทึกระดับโลกของแบรมเบิ้ลส์

9. ความปลอดภัย

เรารักษาการบริหารจัดการ การคุ้มครองความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ผิดหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การปรับเปลี่ยน หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการส่งผ่านข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณส่งให้กับเราหรือข้อมูลที่เราได้รับ ด้วยเหตุนี้ คุณต้องใช้เว็บไซต์ของเราโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

หากมีการละเมิดข้อมูลแม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว เราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ตามสมควรเพื่อจำกัดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูล เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

10. ควรทราบเรื่องใดอีกบ้าง

10.1. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

คุณลักษณะบางประการของบริการและเครือข่ายทางสังคมของเราช่วยให้คุณสามารถโพสต์เนื้อหาของคุณเองต่อสาธารณชนได้ ข้อมูลที่คุณโพสต์ด้วยวิธีการนี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของนโนยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ เราไม่สามารถควบคุมวิธีการที่บุคคลอื่นใช้ข้อมูลที่โพสต์ในพื้นที่สาธารณะ

ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร หรือเนื้อหาในประเภทหรือลักษณะใด ๆ ที่โพสต์หรือส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ของแบรมเบิ้ลส์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์) ทางอีเมล การโพสต์ การส่งข้อความ การอัปโหลด การดาวน์โหลด หรืออื่น ๆ (รวมเรียกว่า "การส่ง") จะถูกดำเนินการภายใต้การรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเองและไม่คาดหวังถึงความเป็นส่วนตัว เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ใช้อื่น ๆ บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมและเว็บไซต์ได้ ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือการส่งใด ๆ ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าว

10.2. การปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

คุณลักษณะบางประการของบริการและเครือข่ายทางสังคมของเราช่วยให้คุณสามารถโพสต์เนื้อหาของคุณเองต่อสาธารณชนได้ เช่น เว็บไซต์ของเราจะแสดงไอคอนทวิตเตอร์ (Twitter) และไอคอนลิงกต์อิน (LinkedIn) เมื่อคุณคลิกไอคอนของบุคคลที่สามเหล่านี้ หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ๆ ข้อมูลที่คุณโพสต์ด้วยวิธีการนี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของนโนยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ เราไม่สามารถควบคุมวิธีการที่บุคคลอื่นใช้ข้อมูลที่โพสต์ในพื้นที่สาธารณะ

ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร หรือเนื้อหาในประเภทหรือลักษณะใด ๆ ที่โพสต์หรือส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ของแบรมเบิ้ลส์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์) ทางอีเมล การโพสต์ การส่งข้อความ การอัปโหลด การดาวน์โหลด หรืออื่น ๆ (รวมเรียกว่า "การส่ง") จะถูกดำเนินการภายใต้การรับผิดชอบต่อความเสี่ยงของคุณเองและไม่คาดหวังถึงความเป็นส่วนตัว เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ใช้อื่น ๆ บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมและเว็บไซต์ได้ ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือการส่งใด ๆ ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าว

10.3. ผู้เยาว์

โดยทั่วไปแล้ว บริการของเราไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หากคุณทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง กรุณาติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม

10.4. การสื่อสาร

เราอาจส่งข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจผ่านทางโพสต์ โทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความชอบด้านการตลาดของคุณ ซึ่งรวบรวมขณะที่คุณส่งคำขอข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเรา คุณมีสิทธิ์ "เลือก" และ "ไม่เลือก" การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว คุณจะต้องแก้ไขการตั้งค่าของคุณผ่านลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ที่รวมอยู่ในอีเมลการตลาดของเรา หรือทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในส่วน "สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ"

11. ติดต่อเราอย่างไร

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากคุณต้องการให้เราปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหรือความต้องการของคุณที่เรามี กรุณาติดต่อทีมความเป็นส่วนตัวของเราที่ privacy@brambles.com

12. การปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีการประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่มีผลบังคับใช้การเปลี่ยนแปลง วันที่ด้านล่างระบุครั้งล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

ประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ในแคลิฟอร์เนีย

มีผลวันที่: 1 เมษายน พ.ศ. 2565

ประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ในแคลิฟอร์เนีย ("ประกาศของแคลิฟอร์เนีย") จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีที่เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย ประกาศของแคลิฟอร์เนียนี้เป็นส่วนเสริมนโยบายและประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของเรา รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวหลักของเรา ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างนโยบาย คำแถลง หรือประกาศอื่น ๆ กับประกาศของแคลิฟอร์เนีย ประกาศของแคลิฟอร์เนียนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียและสิทธิ์ของพวกเขา

1. ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย

ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่แบรมเบิ้ลส์รวบรวม ใช้ และแบ่งปันขึ้นอยู่กับบริการที่คุณใช้บนเว็บไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประจำตัวบุคคล ตัวระบุออนไลน์ และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์)
 • ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล (เช่น ชื่อ ลายเซ็น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ใบขับขี่หรือหมายเลขบัตรประจำตัวของรัฐ หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย การศึกษา การจ้างงาน ประวัติการทำงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ)
 • ข้อมูลการจ้างงาน (เช่น ประวัติการทำงานในปัจจุบันหรือในอดีต หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ การตรวจสอบการอ้างอิงพนักงาน และการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน)
 • ข้อมูลทางการค้า (เช่น บันทึกทรัพย์สินส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือพิจารณา หรือประวัติการซื้อหรือการบริโภคอื่น ๆ หรือแนวโน้ม)
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (เช่น ตำแหน่งทางกายภาพหรือการเคลื่อนไหว)
 • ข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (เช่น ประวัติการท่องเว็บ ที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และระยะเวลาของเซสชันผู้ใช้)
 • การอนุมาน จากประเภทข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นที่สะท้อนถึงความชอบ ลักษณะ พฤติกรรม ทัศนคติ และความสามารถของคุณ

นอกเหนือจากประเภทข้างต้นแล้ว คุณอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เราเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์ม ให้ความเห็น หรือโต้ตอบกับเราด้วยวิธีอื่น

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีที่เราใช้งาน

เรารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ต่อไปนี้คือประเภทของแหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูล

 • จากคุณและผู้ใช้รายอื่นโดยตรงผ่านการโต้ตอบและการใช้บริการของเรา
 • ผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแบบฟอร์มออนไลน์
 • ผ่านเทคโนโลยีอัตโนมัติและเครื่องมือเบราว์เซอร์ออนไลน์ รวมถึงการใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีอื่น ๆ และ
 • จากผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงเครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ในหัวข้อที่ 1 "ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย" จากแหล่งใด ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2 "แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีที่เราใช้งาน" ของประกาศแคลิฟอร์เนียนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของเรา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเรา การปรับปรุงบริการของเรา การระบุแนวโน้มการใช้งาน และการพิจารณาประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา

3. การเปิดเผยและการขายข้อมูล

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการของเรา ผู้ขายรายอื่น (รวมถึงผู้ที่อำนวยความสะดวกตามความสนใจหรือการโฆษณาและการตลาดอื่น ๆ) บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม โดยทั่วไป เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ:

 • ตัวระบุ
 • บันทึกส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในแคลิฟอร์เนีย ประมวลกฎหมาย แพ่ง § 1798.80(e))
 • ข้อมูลการค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • การอนุมาน

แม้ว่าเราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแลกกับเงิน แต่วิธีการบางอย่างที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการโฆษณาหรือการตลาดอาจถือเป็น "การขาย" ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขาย ได้แก่

 • ตัวระบุ
 • ข้อมูลการค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

ประเภทของบุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้แก่ บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบภายนอก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลสามารถพบได้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา

4. สิทธิความเป็นส่วนตัวในแคลิฟอร์เนีย

4.1 สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์: (1) ที่จะทราบประเภท และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณ รวมถึงทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกขายหรือถูกเปิดเผยหรือไม่ วัตถุประสงค์ และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกแบ่งปันให้ใครในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา (2) เพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หากกฎหมายอนุญาต (3) เพื่อเข้าถึงสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ (4) ยกเลิกการขายข้อมูลส่วนบุคคล และ (5) เพื่อการไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค

4.2 การใช้สิทธิของคุณ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ใดที่อธิบายไว้ในประกาศแคลิฟอร์เนียนี้โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@brambles.com หรือคลิก ที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มการรับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือโทร 1-855-409-0019 เราจะตอบคำขอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

เราจะตรวจสอบตัวตนของคุณที่เกี่ยวข้องกับคำขอที่คุณส่งเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเราให้ข้อมูลที่เราเก็บรักษาไว้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และอนุญาตให้เฉพาะบุคคลเหล่านั้นหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะใช้สิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้น หากคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตซึ่งส่งคำขอในนามของผู้บริโภค เราอาจต้องการและขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ส่งคำขอนั้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอของคุณหากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ ในกรณีที่เราปฏิเสธคำขอของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปฏิเสธ ให้คำอธิบายเกี่ยวกับการกระทำของเรา และเหตุผลสำหรับการปฏิเสธ

เราจะไม่จำกัดหรือปฏิเสธการเข้าถึงบริการของเราเนื่องจากตัวเลือกและคำขอที่คุณทำเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5. กฎหมาย "SHINE THE LIGHT" ของแคลิฟอร์เนีย

หากคุณพำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผย (ถ้ามี) ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงในปีก่อนหน้านี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ปีละครั้ง คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมาย "Shine the Light" ของแคลิฟอร์เนียโดยติดต่อเราตามรายละเอียดในส่วน "วิธีการติดต่อเรา" ของประกาศแคลิฟอร์เนีย

6. พลเมืองรัฐแคลิฟอร์เนียและการเปิดเผยการป้องกันการติดตาม

เนื่องจากยังไม่มีการลงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทควรตอบสนองต่อกลไกฐานเบราว์เซอร์เว็บไซต์หรือการป้องกันการติดตามอื่น ๆ ("DNT") เว็บไซต์ของเราจะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ของฐานเบราว์เซอร์เว็บไซต์

7. ติดต่อเราอย่างไร

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากคุณต้องการให้เราปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหรือความต้องการของคุณที่เรามี กรุณาติดต่อทีมความเป็นส่วนตัวของเราที่ privacy@brambles.com

ค้นหาอุปกรณ์ของเชพ

กรุณาระบุรายละเอียดของคุณด้านล่าง

 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
 • ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้

By submitting the form I accept CHEP data management according to CHEP privacy policy

หากการดาวน์โหลดของคุณไม่เริ่มต้นโปรดคลิกที่นี่

เลือกภาษา

Thailand
เสร็จสิ้น

ไม่ใช่ประเทศหรือภาษาของคุณใช่หรือไม่?

เปลี่ยนประเทศ

นโยบายความเป็นส่วนตัว | CHEP