Üye Olduğumuz Kuruluşlar

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

Bizimle aynı değerleri ve vizyonu paylaşan kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerini önemsiyoruz. Biliyoruz ki bu sayede hem paydaşlarımıza tedarik zincirlerini optimize edecek yepyeni fırsatlar sunuyor hem de toplumsal faydayı gözettiğimiz ortak projeler üretiyoruz.

Gıda Perakendecileri Derneği

2012 yılında kurulmuş olan GPD, bugün Türkiye’nin hemen hemen her şehrinde yaklaşık 29 bin satış noktası ve 270 binin üzerinde çalışanıyla tüketiciye kaliteli ve güvenilir hizmet ulaştıran ulusal ve yerel organize gıda perakendecileri ile gıda servis zincirlerinin temsilcisi konumunda bulunuyor. Aynı zamanda organize gıda perakende sektörünün gündemine bağlı olarak, sektörle ilgili yasa ve yönetmelikleri takip eden GPD, kendi alanında öne çıkan gelişmeleri ele alarak değerlendiriyor. Oluşturulan görüş ve çözümleri ilgili bakanlıklara ve komisyonlara sunuyor ve bu görüşleri ilgili bakanlıklar dışında, sosyal paydaşlar, uzmanlar, araştırma kuruluşları, uluslararası yetkili kurumlar ile de paylaşarak çözüm üretmek için onlarla işbirliği içinde çalışıyor.

CHEP olarak 2015 yılından bu yana perakende sektörünü ve hizmet kalitesini uluslararası standartlara çıkarmak ve tedarik zincirinin geleceğini tüm paydaşlarla ortak değerler çerçevesinde inşa etmek için GPD ile işbirliği içerisindeyiz. Her yıl dernek tarafından organize edilen seminerlere katılıyor, Ortak Gelişim Kongresi’nin çanta sponsorluğunu üstleniyoruz.

.
.

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği

PLAT; Türk Özel Markalı Ürünler sektöründe hem üretici, hem zincir mağazalar hem de tüketiciler arasında güven inşa edici ve bunu kontrol edip geliştirme konusunda tek ve en yetkili sivil toplum kuruluşudur.

2016 yılından beri biz de üreticilerin maliyetlerini düşürmek, tedarik zinciri verimliliklerini artırmak, perakendecilerle olan ilişkilerini geliştirmek ve ulusal rekabet güçlerini artırmalarına destek olmak için PLAT ile işbirliği içerisindeyiz.

.
.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği

.
.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED, Türkiye’de sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım ikliminin oluşturularak, katma değer yaratacak uluslararası yatırımların çekilmesi ve küresel rekabet gücünün artırılması hedefiyle kuruldu. Yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, uluslararası şirketlerin Türkiye’deki verimliliğini ve ülkenin yatırım cazibesini artırmak misyonuyla ilerleyen YASED, Türkiye’nin büyümesine katma değer yaratan uluslararası doğrudan yatırımlarla destek veren öncü bir sivil toplum kuruluşu vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

2014 yılından bu yana yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunarak Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasına destek olmak için YASED ile işbirliği içerisindeyiz.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği

1978 yılında kurulan ve Türk otomotiv tedarik sanayinin en yetkin temsilcisi olan TAYSAD; 403 üyesiyle otomotiv tedarik sanayi üretiminin yüzde 65’ini ve ihracatının da yüzde 70’ini temsil ediyor. Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği CLEPA’nın üyesidir ve aynı zamanda OTAM Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş.’nin kurucu ortağıdır. TAYSAD, yurt içi ve yurt dışı kurumlarca, otomotiv tedarik sanayii mamul alımlarında referans kurum niteliğini taşıyor.

CHEP olarak biz de 2015 yılından bu yana Otomotiv Tedarik Sanayi’nin küresel ölçekte sürdürülebilir büyümesine ve değişen rekabet koşullarına uyum sağlamasına destek olmak için TAYSAD ile işbirliği içerisindeyiz.

CHEP çözümlerini ara

Lütfen bilgilerinizi aşağıya girin

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Bu alanın doldurulması gereklidir
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Bu alanın doldurulması gereklidir
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Bu alanın doldurulması gereklidir
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Bu alanın doldurulması gereklidir
If your download doesn't start shortly please click here

Dili seç

Turkey
Tamamlandı

Sizin ülkeniz veya diliniz bu değil mi?

Ülkeyi değiştir

Üye Olduğumuz Kuruluşlar | CHEP Türkiye