Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Bir Dünya İnşa Edelim

CHEP’in iş modeli, özünde sürdürülebilirliği barındıran bir yapıya sahiptir. Müşterilerimizin tedarik zincirleri, kiralanabilir ekipmanlarımızı ve sürdürülebilir çözümlerimizi kullanarak, maliyet ve doğal kaynakların kullanımı açısından daha verimli hale geliyor. "Paylaşma ve yeniden kullanma" ilkelerimiz vasıtasıyla müşterilerimize döngüsel ekonominin bir parçası olma fırsatını sunuyoruz. Müşterimiz ekipmanlarımızı daha fazla kullandıkça, daha büyük verimlilik yaratıyoruz.

Aynı zamanda da çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmeye ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlara olumlu katkılarda bulunmaya çalışıyoruz. Brambles Grubu’nun Sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanmasında önemli bir role sahip olan CHEP, Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan 2020 Sürdürülebilirlik Hedeflerine ulaşılmasında da aktif bir rol oynamaktadır. Tüm Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz; Daha İyi İş Modelleri, Daha İyi Gezegen ve Daha İyi Toplumlar stratejilerimiz doğrultusunda geliştirilmektedir.

Faaliyetlerinizin daha sürdürülebilir hale gelmesine nasıl yardımcı olabiliriz?

Sürdürülebilirlik programımız üç ana alanda faaliyet gösterir. Her birinin, işletme maliyetlerini ve çevresel etkiyi nasıl azalttığını görmek için sayfanın aşağısına gidiniz.

 • Paylaş ve Tekrar Kullan

  Tek kullanımlık ambalajlar yerine, yüksek kaliteli, yeniden kullanılabilir ekipmanlar atık oluşumunu önler ve faaliyetlerinizi daha verimli hale getirir.

 • İşbirliği Projeleri

  Tedarik zincirlerinizin kapsamlı bir analizini gerçekleştirerek, lojistikle ilgili yaşadığınız spesifik zorlukları gidermek ve tasarruf etmenizi sağlamak üzere birlikte çalışabileceğimiz alanları tespit ediyoruz.

 • En İyi Uygulamalar

  CHEP’le işbirliği yaptığınızda, dünya çapında önde gelen tedarik zinciri profesyonellerimizle birlikte çalışma fırsatına sahip olacaksınız. Dünyanın dört bir yanındaki kurumlar, sürdürülebilirlik uzmanlığımızdan ve müşterilerimize sunduğumuz avantajlardan faydalanıyor.

Paylaş ve Tekrar Kullan

Video

Coming up next

 • Video

Döngüsel ekonomi

Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modelimiz, atıkların bir kaynak olarak görüldüğü ve sıfır kirliliğin üretildiği bir endüstriyel model olan döngüsel ekonomi konseptine dayanır.

Paylaşım Zinciri uygulaması

Ne kadar tasarruf edebileceğinizi hesaplayın

Yeniden kullanılabilir ambalaj çözümleri, tek kullanımlık olanlardan doğal olarak daha verimlidir. Müşterilerimiz ürünlerini taşımak için aynı paletleri paylaşıp yeniden kullandığında daha az palet ihtiyacı olacak, daha az doğal kaynak tüketilecek, katı atık depolama alanlarına daha az çöp gidecek, dünya atmosferine daha az CO2 salınacaktır.

Paylaşım Zinciri uygulamamız, potansiyel maliyetlerinizi ve çevre koruma açısından elde edilebilecek kazançları hızla belirliyor.

Uygulamaya git

İşbirliği projeleri

İşbirliği projeleri
Sunduğumuz işbirliği projesi türlerinden biri de, “döngüyü tamamlayarak”, yüksüz olarak kat edilen mesafeyi azalttığımız Nakliye İşbirlikleridir.

Sürdürülebilirlik alanında büyük faydalar elde etmek ancak tüm tedarik zincirinde gerçekleştirilecek “uçtan uca” işbirliği ile mümkün olabilir. Sizinle, tedarikçilerinizle, lojistik ortaklarınızla ve diğer taraflarla birlikte çalışarak, işbirliği fırsatları ile faaliyetlerinizin daha etkin ve verimli hale getirilebileceği alanları tespit ediyoruz. Müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz işbirliğine dayalı başarı hikayelerini okumak için sayfanın altına gidiniz.

Başarı Hikayeleri

En İyi Uygulamalar

İşinizi nasıl daha sürdürülebilir ve maliyet açısından daha verimli hale getirebileceğinizi göstermek amacıyla dünya çapında en iyi uygulamalardan oluşan bir rehber oluşturduk. Aşağıda, CHEP’in sürdürülebilirlik referansını onaylayan kurumlardan bazılarını görebilirsiniz.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketleri çevresel, sosyal ve kurumsal yönetimle ilgili 600’den fazla kriter üzerinden değerlendiriyor.

Sürdürülebilirlik konularını portföylerine entegre eden yatırımcılar için bir değerlendirme kriteri sunan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri, sürdürülebilirlik alanındaki en iyi uygulamaları benimsemek isteyen şirketler için etkili bir platform sağlıyor. CHEP, ana şirketi Brambles’ın çatısı altında, kendi sektör kategorisinde 1. sırada yer alıyor.

EcoVadis

EcoVadis
CHEP 2018 yılında EcoVadis Altın Ödülü’nü kazandı.

CHEP, global tedarik zincirlerine Tedarikçi Sürdürülebilir Derecelendirmesi yapan EcoVadis’ten birçok Altın Ödül aldı. EcoVadis’in metodolojisi uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk standartlarına dayanır ve bu Altın Ödüller CHEP’in değerlendirmeye katılan şirketler arasında ilk %5 içinde yer aldığını göstermektedir.

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, global tedarik zinciri lideri olduğumuz için CHEP ile işbirliği yapmaktadır.

Sürdürülebilirlik programımız Birleşmiş Milletler (BM) tarafından onaylanmaktadır ve 2020 Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile tamamen uyumludur. CHEP, kurumun tedarik zincirlerini iyileştirmek ve acil yardımların ihtiyaç duyulan yerlere olabildiğince çabuk ulaşmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde imzası olan şirketlerden biriyiz. Bu gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimi, şirketleri strateji ve operasyonlarını; insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 10 evrensel ilke ile uyumlu hale getirmeye teşvik etmektedir.

Coca Cola Enterprises

Coca Cola Enterprises
Coca Cola Enterprises, Coca Cola’nın sekiz Avrupa ülkesindeki münhasır yetki sahibi şişeleme kuruluşudur.

2015 yılında CHEP, Coca-Cola Enterprises (CCE) tarafından Yılın En İyi Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Tedarikçisi seçildi. Bu ödülü, inovatif ve sürdürülebilir lojistik çözümleri geliştirmek için gösterdiğimiz sürekli çabalar sayesinde kazandık.

Müşteri bizimle birlikte yürüttüğü başarılı işbirliğinden çok yararlandı. CHEP ile CCE birlikte çalışarak, CCE’nin özel ihtiyaçlarını karşılamak ve tedarik zincirini daha verimli hale getirmek amacıyla inovatif bir tekerlekli palet geliştirdiler. CCE’nin aynı zamanda Nakliye İşbirliği programımıza da katılması sayesinde, Avrupa yollarında boşa katedilen üç milyon kilometre önlendi ve CCE’nin karbon emisyonları yaklaşık üç ton azaltıldı.

Daha İyi Toplumlar

CHEP’te, içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlara hizmet etmeye fazlasıyla önem veriyoruz. Bunun için de çalışanlarımıza yılda üç gün “gönüllü izni” veriyor ve çeşitli vakıflara ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlarda bulunuyoruz.

Yaptığımız toplum hizmetlerinin büyük bir bölümünü gıda bankaları için yapılanlar oluşturuyor. Aşağıda, bu son derece önemli kurumları nasıl desteklediğimizi anlatan bazı örnekleri görebilirsiniz.

Daha İyi Toplumlar

CHEP temsilcisiyle görüşmek için

CHEP çözümlerini ara

Lütfen bilgilerinizi aşağıya girin

 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Bu alanın doldurulması gereklidir
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Bu alanın doldurulması gereklidir
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Bu alanın doldurulması gereklidir
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Bu alanın doldurulması gereklidir
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Bu alanın doldurulması gereklidir
 • Your entry is not of the correct length
 • Your entry should not contain any URLS
 • Bu alanın doldurulması gereklidir
Mevcut müşterilerimizden biri misiniz?:
If your download doesn't start shortly please click here

Dili seç

Turkey
Tamamlandı

Sizin ülkeniz veya diliniz bu değil mi?

Ülkeyi değiştir

Sürdürülebilirlik | CHEP Türkiye